Spring naar hoofdinhoud

Een hogere norm stellen

Wanneer u een SC Johnson-product koopt, kunt u rekenen op het feit dat het voldoet aan zowel bestaande overheidsnormen als aan onze strenge normen voor gezondheid en gevolgen voor het milieu. 

Onze interne standaarden

Het Greenlist ingrediëntselectieprogramma van SC Johnson leidt al sinds 2001 de productontwikkeling van het bedrijf. Het Greenlist-programma helpt het bedrijf bij het continu verbeteren van de producten door ingrediënten te kiezen die de menselijke gezondheid en het milieu beter beschermen.

Het Greenlist-programma gaat veel verder dan wettelijk vereist is. En het is een significante investering om tijd en hulpmiddelen te besteden aan iedere ingrediëntbeslissing. Maar het is onze belofte aan de families die onze producten gebruiken: we zullen altijd de best mogelijk geïnformeerde keuzes maken, en met behulp van deze informatie bepalen we hoe we onze producten effectief en veilig kunnen maken.

SC Johnson Greenlist programma

Ieder ingrediënt in ieder SC Johnson product gaat door ons grondige Greenlist-programma. De basis is een wetenschappelijke evaluatie in vier stappen waarbij wordt gekeken naar gevaar en risico. Het is gebaseerd op de allerbeste dataverzameling en wordt gedreven door onze toewijding aan het constant verbeteren van onze producten.

De vierstapsevaluatie, die centraal staat in het Greenlist-programma, volgt de volgende criteria:

 1. Chronische gevaren voor menselijke gezondheid, zoals de potentie om kanker of voortplantingskwalen te veroorzaken.
 2. Milieugevaren op de lange termijn, dat betekent de potentie in het milieu te blijven, zich op te stapelen en giftig te zijn.
 3. Acute risico's voor de gezondheid van mens en milieu, zoals giftigheid voor zoogdieren of aquatische giftigheid.
 4. Andere potentiële effecten, bijvoorbeeld of een ingrediënt een allergische reactie op de huid kan veroorzaken  

We besteden veel zorg aan het kiezen van ingrediënten die door iedere stap van onze evaluatie komen. Er zijn een klein aantal gevallen waarbij het best beschikbare ingrediënt, zoals het actieve ingrediënt in een insecticide, bij een van deze stappen tekortschiet. In zo'n geval gaat het door een productrisicobeoordeling om het niveau te bepalen dat veilig is voor mensen en het milieu en dan passen we een aanvullende voorzichtigheidsgraad toe.

STANDAARDEN INSTELLEN VOOR VEILIG

Ieder potentieel ingrediënt op aarde, waaronder zuurstof en water, kan giftig zijn bij een dosis die hoog genoeg is. Daarom moet ieder ingrediënt in een product van SC Johnson worden beoordeeld om te bepalen hoeveel wel en hoeveel niet veilig is. Er zijn natuurlijk branchenormen voor veiligheid. Maar bij SC Johnson gaan we verder.

We beginnen met een gevaarlijkheidsbeoordeling met behulp van informatie uit onze constante dataverzameling. Wanneer er een mogelijk gevaar is, evalueren we het ingrediënt om te bepalen welke concentratie eventueel gebruikt kan worden zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Dat is het veilige niveau.

Dan beoordelen we verder, gericht op blootstelling. Wetenschappers van SC Johnson kijken hoe een product gebruikt zou moeten worden en hoe het gebruikt kan worden door consumenten. We overwegen het breedst mogelijke gebruik en gaan nog verder bij het selecteren van de ingrediënten die we gebruiken en op welk niveau.

Als voorbeeld: voor een schoonmaakproduct dat hoogstwaarschijnlijk eenmaal per week gebruikt zou gaan worden, gaan we vele stappen verder. We analyseren wat het niveau van blootstelling aan een ingrediënt zou moeten zijn, aannemende dat het niet slechts een keer wordt gebruikt, maar meerdere keren per dag. We overwegen ook de verschillende manieren waarop consumenten een product mogelijk gebruiken of ermee in contact komen, zoals een product voor shoonmaken van glas dat wordt gebruikt voor een keukenaanrechtblad dat wordt gebruikt voor het bereiden van voedsel. We overwegen al die gebruiksscenario's en vermenigvuldigen ze zelfs nog verder om een nog grotere, nog conservatievere veiligheidsfactor te creëren. 

Bij ieder scenario is het ons doel om het conservatieve “veiliger dan veilig” niveau te bepalen. Dan wordt dat de toegestane concentratie voor de wetenschappers van SC Johnson om het product verder te ontwikkelen.

HET BEGINT MET DATA

Het Greenlist-programma is gebaseerd op een nauwgezette, constante inspanning om de allerbeste gegevens te verzamelen over ingrediënten en hun mogelijke impact op de menselijke gezondheid en het milieu. Dit omvat het beoordelen van leveranciersinformatie en het invullen van latenties met publiekelijk beschikbare, nauwgezette wetenschappelijke gegevens.

Ieder ingrediënt wordt beoordeeld tegen elk van de criteria van onze evaluatie bestaand uit vier stappen. Beoordeling van het gevaar wordt uitgevoerd door een extern panel van experts dat een objectieve wetenschappelijke evaluatie levert van ieder ingrediënt.

Hier wordt allemaal rekening mee gehouden als we nieuwe producten ontwikkelen of bestaande verbeteren. Daarnaast maken we constant updates omdat er steeds nieuwe wetenschap beschikbaar komt.

Hier volgen enkele voorbeelden van publiekelijk beschikbare gegevensbronnen waar wij gebruik van maken:

ECHA – informatie van het Europese Chemicaliënagentschap over chemicaliën

TOXNET – de database van het Amerikaanse National Institutes of Health over toxicologie, gevaarlijke chemicaliën, milieu, gezondheid en het vrijkomen van giftige stoffen

eChem Portal – gegevens over eigenschappen van chemische stoffen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

CA Prop 65 – de lijst met chemicaliën van California Proposition 65 waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere reproductieve gevaren veroorzaken

INCHEM – de site van International Programme on Chemical Safety voor chemische veiligheidsinformatie voor intergouvernementale organisatie

ToxCast/EDSP 21 – het programma voor het screenen op hormoonontregeling van het Amerikaanse Environmental Protection Agency
 

Principes voor restricties en gebruik

SC Johnson onderhoudt een lijst met ingrediënten die niet toegestaan zijn in onze producten. Deze lijst wordt de “Niet toegestaan”-lijst genoemd. Het bevat meer dan 200 unieke grondstoffen in ruim 90 materiaalcategorieën. Deze materialen voldoen allemaal aan wettelijke en regelgevende vereisten en worden vaak door onze concurrenten gebruikt. Maar ze voldoen simpelweg niet aan de SC Johnson-standaarden, dus gebruiken we ze alleen in zeer kleine hoeveelheden en proberen we hun gebruik waar mogelijk te vermijden.

Wetten en overheidsvoorschriften

Wij ontwikkelen onze producten zodanig dat ze aan alle toepasselijke wetten en voorschriften voldoen. Deze omvatten alle Europese voorschriften, waaronder:

 • De wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming, zoals de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EC), de richtlijn inzake verkoop en garantie (99/44/EC), de richtlijn inzake prijsindicatie (98/6/EC) en de richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame (2006/114/EC).
 • De Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012, die de verkoop en het gebruik van biociden reguleert die gebruikt worden om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën. De verdelgingsmiddelen van SC Johnson ’die in de EU worden verkocht, bevatten werkzame stoffen die door het European Chemicals Agency (ECHA) zijn goedgekeurd.
 • Het globaal geharmoniseerd systeem (GHS) voor de classificatie en etikettering van chemicaliën van de Verenigde Naties’, ten uitvoer gebracht door de Verordening (EC) van classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) van de EU, nr. 1272/2008.
 • De verordening (EC) van registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH), nr. 1907/2006, waarin procedures worden vastgesteld voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van alle chemische stoffen, inclusief schoonmaakproducten.
 • De verordening (EC) inzake wasmiddelen, nr. 648/2004, en de verordening (EC) inzake cosmetische producten, nr. 1223/2009, die de etikettering en productveiligheid van wasmiddelen en cosmetica regelt.
 • De richtlijnen van de CIPAC, WHO, FAO, OECD, voor bestrijdingsmiddelen, uitgegeven door de Gezamenlijke Internationale Analytische Raad voor Pesticiden, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
 • Naast de diverse lokale/regionale regels die van toepassing zijn in individuele lidstaten van de EU