Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν της SC Johnson, μπορείτε να βασιστείτε στο γεγονός ότι πληροί τα υπάρχοντα κυβερνητικά πρότυπα καθώς και τα δικά μας αυστηρά πρότυπα για τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

Τα εσωτερικά πρότυπά μας

Από το 2001, το πρόγραμμα επιλογής συστατικών Greenlist της SC Johnson έχει καθοδηγήσει την ανάπτυξη προϊόντων της εταιρείας. Το πρόγραμμα Greenlist βοηθά την εταιρεία να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της επιλέγοντας συστατικά για την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα Greenlist υπερβαίνει αυτά που απαιτούνται διά νόμου. Η αφιέρωση χρόνου και πόρων αποτελεί σημαντική επένδυση στην απόφαση για κάθε μεμονωμένο συστατικό. Ωστόσο, είναι η δέσμευσή μας στις οικογένειες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας: Θα κάνουμε πάντα τις πιο ενημερωμένες επιλογές που μπορούμε και, χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα προϊόντα μας αποτελεσματικά και ασφαλή.

Πρόγραμμα Greenlist της SC Johnson

Κάθε συστατικό σε κάθε προϊόν της SC Johnson υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο μέσω του προγράμματος Greenlist. Το βασικό σημείο του προγράμματος είναι μια επιστημονική αξιολόγηση τεσσάρων βημάτων που εξετάζει όλα τα είδη κινδύνων. Βασίζεται στη συλλογή των καλύτερων στην κατηγορία τους δεδομένων και καθοδηγείται από τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας.

Η αξιολόγηση των τεσσάρων βημάτων που βρίσκεται στην καρδιά του προγράμματος Greenlist εξετάζει τα εξής κριτήρια:

 1. Χρόνιους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία, όπως η πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου ή αναπαραγωγικών νόσων
 2. Μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς κινδύνους, δηλαδή την πιθανότητα επιμονής, συγκέντρωσης και τοξικότητας στο περιβάλλον
 3. Οξείς κίνδυνοι στην ανθρώπινη και περιβαλλοντική υγεία, όπως τοξικότητα στα θηλαστικά ή στην υδρόβια ζωή
 4. Άλλες πιθανές επιπτώσεις, για παράδειγμα το αν ένα συστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στην επιδερμίδα  

Επιλέγουμε πολύ προσεκτικά συστατικά που περνάνε επιτυχώς και τα τέσσερα βήματα στη διαδικασία αξιολόγησης τεσσάρων βημάτων. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός περιπτώσεων όπου το καλύτερο διαθέσιμο συστατικό, όπως το ενεργό συστατικό σε ένα εντομοκτόνο, μπορεί να αποτύχει σε ένα από αυτά τα βήματα. Σε τέτοια περίπτωση, το συστατικό υποβάλλεται σε αξιολόγηση κινδύνων για τον προσδιορισμό του επιπέδου που είναι ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και, στη συνέχεια, εφαρμόζουμε επιπλέον επίπεδα προσοχής.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οποιοδήποτε στοιχείο πάνω στη γη,— συμπεριλαμβανομένων του οξυγόνου και του νερού, —μπορεί να γίνει τοξικό σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, κάθε συστατικό σε ένα προϊόν της SC Johnson πρέπει να αξιολογείται για να προσδιοριστεί ποια ποσότητα είναι ασφαλής και ποια όχι. Υπάρχουν, φυσικά, και πρότυπα ασφαλείας και σε επίπεδο κλάδου. Αλλά στην SC Johnson, εμείς προχωράμε πιο μακριά.

Ξεκινάμε με μια αξιολόγηση κινδύνων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τη συνεχιζόμενη συλλογή δεδομένων μας. Όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος, αξιολογούμε το συστατικό για να προσδιορίσουμε σε ποια συγκέντρωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν είναι εφικτό, χωρίς γνωστές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Αυτό είναι το ασφαλές επίπεδο.

Στη συνέχεια, διεξάγουμε μια επιπλέον αξιολόγηση με επίκεντρο την έκθεση. Οι επιστήμονες της SC Johnson εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές. Εξετάζουμε την ευρύτερη πιθανή χρήση και την υπερβαίνουμε, όταν επιλέγουμε ποια συστατικά θα χρησιμοποιήσουμε και σε ποιο επίπεδο.

Για παράδειγμα, για ένα προϊόν καθαρισμού που μάλλον θα χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα, υπερβαίνουμε τον έλεγχο αυτής της συχνότητας. Εξετάζουμε ποιο μπορεί να είναι το επίπεδο έκθεσης σε ένα συστατικό, υποθέτοντας ότι δεν χρησιμοποιείται μία φορά, αλλά πολλές φορές εντός μίας ημέρας. Επίσης, εξετάζουμε μια ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι καταναλωτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν ή να έρθουν σε επαφή με ένα προϊόν, όπως ένα προϊόν καθαρισμού τζαμιών σε έναν πάγκο κουζίνας που προετοιμάζονται τρόφιμα. Εξετάζουμε όλα αυτά τα σενάρια χρήσης και τα πολλαπλασιάζουμε ακόμη περισσότερο, για να δημιουργήσουμε έναν μεγαλύτερο, πιο συντηρητικό παράγοντα ασφάλειας. 

Σε κάθε σενάριο, ο στόχος μας είναι να προσδιοριστεί το συντηρητικό επίπεδο ασφάλειας «“πιο ασφαλείς από ασφαλείς”». Στη συνέχεια, αυτό αποτελεί την επιτρεπτή συγκέντρωση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιστήμονες της SC Johnson για να συνεχίσουν την παραγωγή προϊόντων.

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα Greenlist βασίζεται σε μια έντονη και συνεχιζόμενη προσπάθεια συλλογής των καλύτερων στην κατηγορία τους δεδομένων σχετικά με συστατικά και τις πιθανές τους επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των πληροφοριών των προμηθευτών και τη συμπλήρωση των κενών με δημόσια διαθέσιμα, επιστημονικά ενδελεχή δεδομένα.

Κάθε συστατικό αξιολογείται σε σχέση με καθένα από τα κριτήρια στην αξιολόγηση τεσσάρων βημάτων μας. Η αξιολόγηση κινδύνων διεξάγεται από ένα εξωτερικό πάνελ ειδικών που παρέχουν αντικειμενική επιστημονική αξιολόγηση κάθε συστατικού.

Όλα αυτά εξετάζονται κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τη βελτίωση των υπαρχόντων. Επιπλέον, κάνουμε συνεχώς ενημερώσεις καθώς υπάρχουν διαθέσιμες νέες τεχνολογίες.

Εδώ βρίσκονται ορισμένα παραδείγματα διαθέσιμων πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούμε:

ECHA – Πληροφορίες για τα χημικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

TOXNET – Η βάση δεδομένων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ για την τοξικολογία, τα επικίνδυνα χημικά, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις τοξικές εκπομπές

eChem Portal – Δεδομένα ιδιοκτησίας για χημικές ουσίες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη

CA Prop 65 – Ο κατάλογος χημικών California Proposition 65 με χημικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες
ή άλλον αναπαραγωγικό κίνδυνο

INCHEM – Ιστότοπος Διεθνούς Προγράμματος Χημικής Ασφάλειας για πληροφορίες χημικής ασφάλειας από διακυβερνητικούς οργανισμούς

ToxCast/EDSP 21 – Το Πρόγραμμα Ελέγχου Ενδοκρινικών Διαταρρακτών της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ
 

Αρχές για τους περιορισμούς και τη χρήση

Η της SC Johnson διατηρεί έναν κατάλογο συστατικών που δεν επιτρέπονται ή επιτρέπονται μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα στα προϊόντα. Αυτός ο κατάλογος ονομάζεται “Μη επιτρεπτά συστατικά”. Περιλαμβάνει πάνω από 200 μοναδικές πρώτες ύλες σε περίπου 90 κατηγορίες. Αυτά όλα τα υλικά πληρούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις φύσεως — και συχνά χρησιμοποιούνται από τους ανταγωνιστές μας. Αλλά απλά δεν καλύπτουν τα πρότυπα της SC Johnson, γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες και προσπαθούμε να αποφύγουμε τη χρήση τους όπου είναι δυνατό.

Νόμοι και κυβερνητικοί κανονισμοί

Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να πληρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως οι εξής:

 • Νόμοι και κανονισμοί για την προστασία του καταναλωτή, όπως π.χ. η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΚ), η οδηγία για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις (99/44/ΕΚ), η οδηγία για την αναγραφή των τιμών (98/6/ΕΚ) και η οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114/ΕΚ).
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) για τα βιοκτόνα 528/2012, ο οποίος ρυθμίζει την πώληση και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, που χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως τα παράσιτα και τα βακτήρια. Τα βιοκτόνα προϊόντα της SC Johnson που πωλούνται στην ΕΕ περιέχουν ενεργές ουσίες εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
 • Το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (GHS) του ΟΗΕ, που τέθηκε σε ισχύ με τον κανονισμό (ΕΚ) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων (CLP) 1272/2008.
 • Ο κανονισμός (ΕΚ) για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 1907/2006, που θεσπίζει διαδικασίες για τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους όλων των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων καθαρισμού.
 • Ο κανονισμός (ΕΚ) για τα απορρυπαντικά 648/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) για τα καλλυντικά προϊόντα 1223/2009, που ρυθμίζει την επισήμανση και την ασφάλεια των απορρυπαντικών και των καλλυντικών προϊόντων.
 • Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Συνεργασίας για την Ανάλυση των Φυτοφαρμάκων (CIPAC), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και αφορούν στα φυτοφάρμακα.
 • Διάφοροι τοπικοί ή περιφερειακοί κανονισμοί που ισχύουν σε μεμονωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ.