Mine põhisisu juurde

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Tekkis küsimus? Siit leiate mõned levinumad küsimused ja muud.

Vaata kõiki KKK

 • Me mõistame, et te kasutate meie tooteid inimestel, lemmikloomadel ja teile armsatel asjadel. Seega soovime anda teile vajalikku teavet, et saaksite teha oma pere jaoks parimad valikud.

 • Kõik algab tarbija vajadusest või uuendusest, mis meie arvates teile meeldida võiks. Lähteandmed saame tarbijatelt, jaemüüjatelt, edasimüüjatelt ja paljudelt teistelt. Seejärel alustame toote väljatöötamisega, mille käigus arutame, millised on toote kasutusalad, kuidas toode peaks toimima, toote võimalik eluiga ja muud tegurid. Teadlased lähtuvad oma töös ettevõttesiseselt väljatöötatud klassifitseerimissüsteemist ehk SC Johnsoni Greenlist-protsessist, et valida välja usaldusväärsed koostisosad. Koostisosade hindamisel juhindutakse nende mõjust keskkonnale ja inimtervisele. Kui toode on välja töötatud ning vastab meie toimimis- ja kvaliteedistandarditele, alustab tööd meie tootmismeeskond, kes järgib toote valmistamisel vastavaid spetsifikatsioone. Valmis toode läbib uuesti kvaliteedikontrolli.

  Meie eesmärk on pakkuda teile usaldusväärseid, innovaatilisi ja kvaliteetseid tooteid. Lisateavet meie Greenlist-protsessi kohta leiate siit.

 • Oma koostisosade avalikustamise programmi esmakordsel käivitamisel oli meie eesmärk kasutada lihtsustamise mõttes ühtset nimetuste süsteemi – rahvusvahelist kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuuri (INCI). Need on mõisted, mida olete harjunud nägema jumestus- ja hügieenitoodetel, seega arvame, et need oleksid enamikule inimestest arusaadavad.

  Kuid kuna rahvusvaheline kosmeetikatoodete koostisainete nomenklatuur INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) on mõeldud spetsiaalselt hügieenitoodete tööstusele, ei kuulu mõned meie kasutatavad koostisained INCI loetellu. Nendel juhtudel kasutame vaikimisi USA majapidamistoodete tootjate välja antud koostisosade sõnaraamatut. Me osalesime tööstuse koostööplatvormil Tarbekaupade Assotsiatsiooni (CSPA) kaudu, kes selle nomenklatuuri kindlaks määras.

  Seetõttu on meie koostisosade nimetused kombinatsioon INCI nomenklatuurist ja USA CSPA sõnaraamatust. Paljudel juhtudel need kattuvad, kuid vastasel juhul on meie eesmärk kasutada meie tööstuses kõige levinumat või tarbijatele kõige arusaadavamat nimetust. Näide selle kohta on vesi koostisosana. INCI termin on aqua. Meie järgime CSPA sõnaraamatut ja nimetame seda lihtsalt veeks.

 • Ärge unustage, et tegelikult on kõik materjalid „keemilised ained” – ka toit, riided ja õhk koosnevad keemilistest ainetest. Vesi koosneb näiteks vesinikust ja hapnikust (H2O) ning õhk on segu lämmastikust, hapnikust, süsinikdioksiidist ja muudest gaasidest. Lisaks leidub ka looduses palju keemilisi aineid, mis on mürgised, nagu arseen ja tsüaniid. Mõnikord on sünteetiline koostisosa parem valik mitmel põhjusel, sealhulgas jätkusuutlikkus. Otsakorral oleva loodusliku koostisosa (nagu sandlipuu) kasutamine võib viia selleni, et varsti ei ole seda enam üldse. Seega võib olla vastutustundlikum kasutada sünteetiliselt materjali, mille kogus on sisuliselt piiramatu. SC Johnson kasutab looduses leiduvaid koostisosi, kuid seda vaid juhul, kui need vastavad meie standarditele.

 • Mõlemad on olulised, kuid peamine on siiski kasutatav kogus. Mõelgem nii: peaaegu kõik nõustuvad, et vesi on kahjutu keemiline aine. Samas võib ka vesi põhjustada surma, kui seda liiga palju juua. Tootearenduses on oluline valida eesmärgi saavutamiseks õige keemiline aine ning kasutada soovitud tulemuse saavutamiseks kõige väiksemat efektiivset protsenti peamistest koostisosadest.

 • Mõned keemilised ained nagu asbest või arseen on väga ohtlikud või „toksilised”, kuid tegelikult on iga keemiline aine veidi mürgine. Võtame näiteks lauasoola ehk sodium chloride. Väheses koguses lauasool muudab toidu lihtsalt maitsvamaks. Suurtes kogustes võib lauasool aga põhjustada kõrget vererõhku. On see siis toksiline? Vastus on, et ülemäära kasutades VÕIB lauasool olla toksiline, kuid mõõdukal kasutamisel EI OLE see mürgine. Oluline on see, kui palju mingit koostisosa kasutatakse.

 • See on väga hea küsimus, mille üle sageli arutletakse ning mis seondub kemikaalide seaduste ja määrustega. „Oht” on koostisosa omadus. Lauasoola oht on näiteks kõrge vererõhu soodustamine. „Risk” on ohu juhtumise TÕENÄOSUS. Lauasoola näitel on kõrge vererõhu risk madal, kui soola mõistlikult tarbida. Seega on risk koostisosa ohumäär JA annus, mille inimene saab – mis tähendab kogust ja kokkupuute kestust aja jooksul. Mõned inimesed vaidlevad vastu väitele, et endas ohtu kätkevad koostisosad on kahjutud. Lauasoola näitel aga näeme, et tihti on ohtude kontrolli all hoidmine lihtne.

  SC Johnsonis kasutatakse riskipõhist lähenemist. See tähendab, et me:

  •  Tagame, et ohtlike omadustega koostisosade kasutamine on piiratud ohututele tasemetele ning et seda hoitakse kõige madalamal võimalikul kontsentratsioonil vastavalt kohalike seadustega sätestatule.

  •  Disainime oma tooted nii, et need toimivad kiiresti, et vähendada kokkupuute määra ja kestust.

  •  Disainime pakendi nii, et see vähendab kokkupuudet, tagades näiteks, et nahaallergiat põhjustada võiv toode on pakendatud lekkekindlasse anumasse.

  •  Disainime pihused nii, et nende sissehingamine on minimaalne, töötades näiteks välja suuremad puhastusvahendi piisakesed, mis langevad puhastatavale pinnale, mitte ei jää õhku.

  •  Toome tooteetiketil ära sõnaselged juhised, et vältida väärkasutamist, mis võib suurendada toote kasutamisega seonduvat riski. Etiektid on olulised – lugege seal toodud juhised läbi ja järgige neid.

 • Teeme tihedat koostööd oma lõhnaainete tarnijatega, olemaks kindlad, et oleme hinnanud oma lõhnaainete koostisosi nii inimtervise kui ka keskkonna seisukohast. Täidame konkreetsete riikide nõudeid ja Rahvusvahelise Parfümeeria Assotsiatsiooni (IFRA) standardeid.

  Lisaks on SC Johnson lõhnaainete koostisosade analüüsi veel edasi arendanud. Me ei hinda neid ainult vastavalt IFRA standarditele, vaid ka meie enda standardite alusel. Alustame IFRA nimekirjast ja rakendame seejärel ettevõttesiseseid nõudeid. Nendes ettevõttesisestes nõuetes võidakse juhinduda IFRA kriteeriumidega sarnastes kriteeriumidest nagu kantserogeensus, mutageensus või reproduktiivtoksilisus, kuid SC Johnsoni seisukoht koostisosa suhtes võib olla teistsugune. Mõnel juhul võime arvesse võtta ka lisategureid nagu tarbija kindlus koostisosade suhtes või muid teaduslikke seisukohti.

 • Ei. Teatud tingimustes lubame mittelubatud ainet kasutada, kuid tavaliselt esitame selle kasutamisele ajalise piirangu. Need erandid on siiski harvad. Kõigepealt tuleb esitada meie üleilmsele tooteohutuse ja keskkonnaküsimuste juhile sellekohane päring koos selgitusega, miks seda koostisosa on vaja kasutada ja kuupäevaga, millal koostisosa kasutamine kavatsetakse lõpetada. Päringu peab heaks kiitma ka jätkusuutlikkuse eest vastutav ametnik.

 • Esiteks on oluline märkida, et erand tehakse juhul, kui on tõestatud, et koostisosa kasutamine teatud tasemetel (mida me ei ületa) on ohutu, kuigi SC Johnson suhtume sellesse koostisosasse kahtlevalt. Sel juhul võime erandi teha järgmistel põhjustel.

  • Oleme avastanud, et tarnija lisab ühte meie ostetavasse tootesse mittelubatud koostisosa ning me vajame erandit kuni koostise muutmiseni selle väljajätmiseks.
  • Me omandame kaubamärgi või toote ning avastame, et see sisaldab meie jaoks mittelubatud aineid. Seega vajame kuni koostise muutmiseni erandit.
  • Registreeritud toote koostist on mittelubatud aine kõrvaldamiseks muudetud, kuid me ootame uuele koostisele asjakohase reguleeriva asutuse heakskiitu.

 • Alati ei pruugi see nii olla. Looduslikest materjalist valmistatud tooted võivad sisaldada rohkem allergeene kui sünteetilistest materjalidest valmistatud tooted. Näiteks võivad looduslikest lõhnamaterjalidest valmistatud lõhnaained sisaldada rohkem allergeene kui peamiselt sünteetilistest materjalidest valmistatud lõhnaained.

 • Need koostisosad on levinud komponendid paljudes lõhnaainetes, eriti nendes, mis põhinevad eeterlikel õlidel nagu tsitruse-, lille- ja männilõhnad. Sõltuvalt konkreetsest lõhnaainest, võivad meie koostised mõnikord sisalda mõnda neist materjalidet. Kindlaks on määratud ohutustasemed, mis ei tekita allergilisi toimeid, ning nende põhjal on kõigi 26 materjali jaoks välja töötatud ka IFRA standardid. Meie lõhnaainetes on neid materjale kasutatud kõige madalamates võimalikes kontsentratsioonides ning alati väiksemas koguses kui IFRA standarditega kindlaks määratud ohutustasemed. Järgitakse kehtivaid seadusi. Juhul kui tootes on kasutatud mõnda EU 26 allergeeni, on need kõik tooteetiketil välja toodud, sest see on meie seaduslik kohustus.

  Nende allergeenide kohta on erinevaid nomenklatuure. Allpool on toodud üldnimetused vastavalt ELi kosmeetikavahendite direktiivile:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC or Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (oak oss extract)
  •  Evernia furfuracea extract (treemoss extract)

 • Mõned inimesed on teatud koostisosade suhtes allergilised. Kui teil esineb selliseid allergiaid, soovitame teil oma perearsti poole pöörduda, et seda täiendavalt arutada. Te võite ka enne SC Johnsoni toodete kasutamist võtta ühendust meie tarbijatoodete abiliiniga, et saada abi teie jaoks parimate toodete kindlaks määramisel. Saate nendega ühendust võtta telefoninumbril X-XXX-XXX-XXXX.

 • Kõik kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid sisaldavad nahaallergeene. SC Johnson kasutab nahaallergeene sisaldavaid koostisosi nii väikestes kogustes, et juhistepõhisel kasutamisel on uue nahaallergia või naha allergilise reaktsiooni teke või vallandumine väga ebatõenäoline.

 • Me tahame teada anda, milliseid koostisosi meie tooted sisaldavad, et inimesed saaksid teha endale ja oma perele sobivaimad valikud. SC Johnson kasutab nahaallergeene sisaldavaid koostisosi nii väikestes kogustes, et uue nahaallergia või naha allergilise reaktsiooni teke või vallandumine on väga ebatõenäoline. Ent olemasolevate nahaallergiate, nagu ka toiduallergiatega inimeste, puhul võib kindla koostisosa olemasolu mõjutada tootevalikut.

 • Üsna raske võib olla valmistada puhastusvahendit, mis on ühtaegu tõhus ega sisalda nahaallergeene. Tähtis on, et meie puhastusvahendid ei tohi juhistepõhisel kasutamisel põhjustada ega esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

 • Ftalaadid on tegelikult suur koostisosade perekond ja neil on palju kasutusviise. Meie lõhnapalett ei sisalda ftalaate. 2008. aastal hakkasime oma tarnijatelt nõudma, et nad kõrvaldaksid SC Johnsoni toodetele tarnitavatest toodetest ftalaadid.

 • Teadlased, seadusandjad ja Euroopa Liidu esindajad nõustuvad, et kui koostisaine kogus on alla 0,01%, siis on ebatõenäoline, et see põhjustab mahaloputatavates toodetes reaktsiooni. See uus läbipaistvusalgatus tingib, et kõigi nahaallergeenide sisaldus avaldatakse 0,01-protsendilise täpsusega; sama standard kehtib ka Euroopa Liidus.

 • Tarbijate sõnul meeldivad neile lõhnaained, sest need muudavad kodu eriliseks. Lõhnaained võivad värskendada õhku või luua värskelt pestud keskkonna mulje, mida paljud soovivad. Me valmistame ka lõhnaainevabu tooteid, sest osad inimesed eelistavad neid, kuid enamik meie katsetest näitab, et suuremale osale inimestele meeldivad lõhnaainetega majapidamistooted.

 • SC Johnsoni lõhnapalett koosneb küll ligikaudu 1300 koostisosast, kuid on oluline teada, et sellest on välja jäetud ligikaudu 2000 levinud koostisosa, mis ei vasta meie standarditele. Tavaline õlipõhine lõhn võib koosneda 50 erinevast koostisosast, keerukam lõhnabukett aga 50-200 koostisosast. 1300 valikuga lõhnapalett võimaldab meil olla loov ja töötada välja teie soovitud suurepärased lõhnad.

 • Pere-ettevõttena on meie jaoks kõige olulisem SC Johnsoni tooteid kasutavate perede tervis ja ohutus. Just seetõttu oleme üks esimesi ettevõtteid, kes avaldab oma klientidele teabe oma toodete konkreetsete koostisosade kohta ning suhtleb tarbijatega sellel teemal läbipaistvalt. Näeme selle nimel kõvasti vaeva, et valida kogu perele usaldusväärsed koostisosad – hindame oma koostisosi lähtuvalt nende mõjust keskkonnale ja inimtervisele. Meie täieliku seisukoha koostisainete ja lõhnaainete avaldamise kohta leiate siit.

 • Tänapäeva maailmas kuuleme tihti, et peaksime alati kasutama looduslikku. Alates toidust ning lõpetades riiete ja muude toodetega – arvatakse, et looduslikud koostisosad võivad olla tervislikud või aidata säästa ressursse ja keskkonda. Nii üllatav aga kui see ka ei ole, see väide alati ei kehti. Tegelikult ei ole sünteetilised koostisosad looduslikega võrreldes sageli üldse mürgisemad.

  Näiteks võime tuua d-Limonene, mida leidub paljudes looduslikes lõhnamaterjalides ning tsitrusviljade koortes. d-Limonenevõib sõltuvalt kogusest põhjustada nahaallergiat ja olla toksiline veeorganismidele. Sarnane oht on ka paljude teiste looduslike lõhnamaterjalide korral. Tegelikult on d-Limonene apelsinikoores piisavalt, et klassifitseerida see Euroopa Liidus nahaallergia ohuna “Ohtlikuks”. A tähistada sümboliga “Surnud puu ja surnud kala”, mis näitab ohtu keskkonnale! Sarnane märgistus on nõutav paljude majapidamistoodete etikettidel, kus on kasutatud sünteetilist d-Limonene.

  Kas siis looduslike lõhnamaterjalide kasutamisest tuleks üldse hoiduda? Ei, kuid loobuda ei tuleks sünteetiliste koostisosade kasutamisest, mille profiilid on samaväärsed või paremad. Kuni lõhnaainet kasutatakse tootes sobivad kontsentratsioonis, ei tohiks selle kasutamisega probleeme tekkida. See kehtib nii looduslike kui ka sünteetiliste koostisosade kohta.

 • SC Johnson mõistab, et te kasutate meie tooteid inimestel, lemmikloomadel ja teile armsatel asjadel. Seetõttu analüüsime oma koostisosi osaliselt nende mõju alusel keskkonnale ja inimtervisele ning suhtleme sel teemal avameelselt. Kõik SC Johnsoni tooted, mille etiketil on märge „ei sisalda lõhnaaineid” või „lõhnaainevaba”, ei sisalda lõhnaainete koostisosi. Piiratud koguses „lõhnatutes” toodetes kasutatakse spetsiaalse koostisega lõhnaainet, et neutraliseerida kõik toote koostiosadest tulenevad lõhnad. Nii jääb toode lõhnatu. Lisateavet saate selle veebilehe osast Lõhnaained.

 • Järgime oma toodete väljatöötamisel kõiki kohalduvaid seadusi ja määrusi. Siia alla kuuluvad kogu Euroopas kehtivad määrused, sealhulgas:

  • Tarbijakaitseseadused ja -määrused nagu: direktiiv tarbija õiguste kohta (2011/83/EÜ); direktiiv müügi ja garantiide kohta (99/44/EÜ); direktiiv hindade avaldamise kohta (98/6/EÜ); direktiiv eksitava ja võrdleva reklaami kohta (2006/114/EÜ).
  • Biotsiidide määrus (EL) nr 528/2012, mis reguleerib inimesi, loomi, materjale või esemeid kahjulike organismide nagu kahjurite või bakterite eest kaitsvate biotsiidide müüki ja kasutamist. SC Johnsoni poolt ELis müüdavad biotsiidid sisaldavad toimeaineid, mis on Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt heaks kiidetud.
  • ÜRO’ kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem (GHS), mis on juurutatud ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP) käsitleva ELi määrusega (EÜ) nr 1272/2008.
  • Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitlev määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis kehtestab kõigi kemikaalide, sh puhastusvahendite, omaduste ja ohtudega seotud teabe kogumise ja hindamise protseduurid.
  • Määrus detergentide kohta (EÜ) nr 648/2004 ja määrus kosmeetikatoodete kohta (EÜ) nr 1223/2009, mis reguleerivad detergentide ning kosmeetikatoodete märgistamist ja ohutust.
  • Organisatsioonide CIPAC, WHO, FAO, OECD suunised, mis hõlmavad pestitsiididega seotud suuniseid, mille on väljastanud Rahvusvaheline Pestitsiidide Määramise Koostöönõukogu, Maailma Terviseorganisatsioon, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon.
  • Need on kõik lisaks erinevatele kohalikele/piirkondlikele määrustele, mis kehtivad erinevates ELi liikmesriikides

 • Mõnikord peame kahjuks seda tegema. Meie tooted peavad vastama riiklikele, ohutus- ja keskkonnanõuetele ning teatud toodete katsetamine on seaduslik kohustus. Teeme aga selle nimel tööd, et leida viise nendele nõuetele vastamiseks, vähendades samal ajal järk-järgult loomadel katsetamist. Me teame, et mõnede ettevõtete väitel nemad „loomade peal ei katseta”, kuid oleme selle suhtes skeptilised, sest see on seadusega nõutav kohustus. Kui ettevõte nii väidab, ei tähenda see, et koostisosi ei ole katsetatud. Enamikku toodete koostisosi katsetatakse toksilisuse suhtes. Mõned ettevõtted aga saavad sellest teemast kõrvale jääda, sest nende tooraineid on katsetanud tarnijad, kellelt toorained ostetakse, või muud tarnijad, keda nende tarnijad kasutavad. SC Johnsonis peetakse oluliseks ausust ja läbipaistvust. Seega ei väida me midagi üldsõnaliselt ega rutakalt, sest see võib moonutada tõde. Teame, et mõned inimesed ei pruugi SC Johnsoni tooteid seetõttu osta. Loodame aga, et annate meile võimaluse, sest oleme jätkuvalt üks ettevõtetest, kes pingutab kõvasti, et selles valdkonnas areneda. Rohkem meie mõtete kohta sel teemal saate lugeda siit.

 • See on meie koostisainete valimise programm. Me koostasime oma Greenlist programmi 2001. aastal, et luua paremad tingimused parimate võimalike toodete valmistamiseks ja samal ajal kaitsta inimtervist ja keskkonda. 

  See hõlmab neljapunktilist hindamisprotsessi iga koostisaine potentsiaalse mõju kohta inimtervisele ja keskkonnale, aidates tootearendajatel valida meie toodetele parimaid koostisaineid. Kõigi meie poolt läbi vaadatavate koostisainete kasutamine on seadusega heaks kiidetud ja neid kasutavad sageli ka teised äriühingud. Astume siiski täiendavaid samme, millega neid oma kõrgete standardite alusel hinnata.

  Greenlist programmi põhimõtteks on teha rangeid, jätkuvaid jõupingutusi klassi parimaks andmekogumiseks koostisainete ja nende mõju kohta. Üle aastate on seda läbi vaadanud arvukad eksperdid; uus vastastikune eksperdihinnang anti 2017. aastal.

  Täiendavat teavet SC Johnson Greenlist programmi kohta leiate siit.

 • Mitte tingimata. „Looduslikud” või kodused vahendid ei ole alati ohutumad ega efektiivsemad ega sisalda vähem allergeene. Tegelikult on paljusid looduslikke tooteid teaduslikult katsetatud piiratud ulatuses või üldse mitte. Ettevõtted nagu SC Jonhson viivad aga läbi toodete koostise ulatuslikud toksikoloogilised hindamised.

 • Värv-, säilitus- ja lõhnaained annavad väärtuslikke eeliseid. Värvained võivad olla oluline visuaalne vihje, mis annab teile teadmise, et kasutate just soovitud toodet. Küünalde korral aitavad värvained muuta need teie kodu interjööri sobivamaks. Säilitusained takistavad mikroobide kasvu toodetes, muutes nende säilivusaja pikemaks ja tööomadused paremaks. Toode ei rikne. Lisaks seondub värske lõhn paljudele puhta ja avatud koduga ning need inimesed otsivad just tooteid, mis sellist lisaeelist pakuvad.

 • D-limoneen on oluline lõhnaaine materjal, mis destilleeritakse tsitruseliste koortest ekstraheeritud õlist. Mitmed meie lõhnaained sisaldavad vähesel määral d-limoneeni. D-limoneeni kasutamise suhtes on väljendatud muret, sest nahaga kokkupuutumisel võib see vahel põhjustada ülitundlikkust või allergiaid. D-limoneen on üks 26st ELi allergeenist; selles nimekirjas on lõhnaainete levinud koostisained, mis võivad potentsiaalselt põhjustada sellistele kemikaalidele allergilistel isikutel nahareaktsioone.

  Kuid kooskõlas IFRA standarditega nõuame, et lõhnaainete koostisaineid kasutataks ainult kontsentratsioonides, mis ei ole põhjustanud allergilisi reaktsioone inimestel, kes pole nende ainete suhtes tundlikud. Lisaks, kui kohaldatavad õigusaktid seda ette näevad, on d-limoneeni kasutamise korral see selgelt ära märgitud vastava toote etiketil koostisosade nimekirjas.

 • Glycol ethers on koostisosad. Kuigi on ilmnenud, et mõned glycol ethers kahjustavad sigimisvõimet, ei kehti see kõikide kohta. SC Johnson lubab kasutada AINULT neid glycol ethers sisaldavaid lõhnaaineid, mis vastavad  Rahvusvahelise Parfümeeria Assotsiatsiooni standarditele ja meie enda SC Johnsoni standarditele. 

 • Parabeenid on säilitusained, mida kasutatakse paljudes kosmeetikavahendites. Mõned meie lõhnaained sisaldavad väikses koguses parabeene, mis aitavad säilitada lõhnaainet ja koostist. Mõned inimesed on küll säilitusainete suhtes allergilised, kuid nende kasutamine on siiski oluline. Ilma säilitusaineteta ei säiliks paljud tooted rohkem kui 1-2 nädalat. Seejärel saastuksid need bakteritega ning hakkaksid hallitama ja käärima. Seega usume, et säilitusainete lisamine kõige väiksemas efektiivses koguses on mõistlik. Kasutame ainult parabeene, mis vastavad Rahvusvahelise Parfümeeria Assotsiatsiooni standarditele ja meie enda SC Johnsoni standarditele.

 • Ftalaadid on tegelikult suur koostisosade perekond ja neil on palju kasutusviise. Meie lõhnapalett ei sisalda ftalaate. 2008. aastal hakkasime oma tarnijatelt nõudma, et nad kõrvaldaksid SC Johnsoni toodetele tarnitavatest toodetest ftalaadid.

 • Kaua aega ekstraheeriti lõhnaaine tootmiseks vajalikku muskust isase muskuspõdra nääretest. Viimastel aastakümnetel on aga eetilistel ja majanduslikel põhjustel hakatud kasutama loodusliku muskuse asemel sünteetilist muskust. Sünteetilise muskuse kaks tüüpi on polütsükliline ja nitormuskus. SC Johnsoni toodetes ei kasutata nitromuskust, mis on seotud reproduktiivsuse küsimustega. Meie kasutame polütsüklilist muskust (näiteks Galaxolide ja Tonalide), mida kasutatakse palju majapidamistoodetes ja kosmeetikavahendites ning mida ei ole klassifitseeritud mürgiseks ega bioakumuleerivaks, mis tähendab, et see ei kogune keskkonda.

  Viimaste uuringute põhjal on polütsüklilist muskust leitud vere- ja rinnapiimaproovidest. Sellise uue info saamisel analüüsime koostisosa eriti hoolikalt, kuid me ei ole siiani leidnud ühtegi teaduslikku märki selle kohta, et polütsükliline muskus võiks avaldada ebasoodsat mõju nendel tasemetel, mida meie oma lõhnaainetes kasutame. Sarnaselt teistele koostisosadele analüüsime ka polütsüklilist muskust uue info saamisel teaduslikust vaatepunktist ja vajadusel muudame oma lõhnapaletti.