Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Pronto®

Pronto® Στεγνά Πανάκια Ξεσκονίσματος

Φόρμουλα 35*12079 Ο αριθμός της φόρμουλας στην ετικέτα αναφέρει τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο προϊόν.

Συστατικά