Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid

Ορισμός

Το 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid είναι χημικό που συναντάται επίσης σε πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών καθαριστικών, προϊόντων επεξεργασίας υδάτων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Η λέξη «χηλικό» προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη χηλή, που σημαίνει οπλή. Σκεφτείτε το χηλικό ως μια μικροσκοπική οπλή που απλώνεται και αρπάζει τα ανόργανα συστατικά ή τα μεταλλικά ιόντα. Χρησιμοποιούμε το 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid στα προϊόντα μας για σωλήνες ως σταθεροποιητή. Δρα ενώνοντας μεταλλικά ιόντα που μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα συστατικά στη σύνθεσή μας.