Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Acid Blue 9

Ορισμός

Το Acid Blue 9 είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιημένες και δοκιμασμένες βαφές στα καταναλωτικά προϊόντα, και συναντάται στα ρούχα και το έγχρωμο χαρτί. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Αυτή η βαφή είναι διαθέσιμη από πολλαπλούς προμηθευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό της.