Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Ammonium Hydroxide

Ορισμός

Το ammonium hydroxide αναφέρεται συνήθως ως «αμμωνία». Πολλοί καταναλωτές το χρησιμοποιούν στο σπίτι για τον καθαρισμό και το πλυντήριο. Είναι ένα μέσο καθαρισμού, ή «επιφανειοδραστική ουσία», που αφαιρεί τη βρωμιά, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής pH που μεταβάλλει το pH ενός προϊόντος για να βελτιώσει τη σταθερότητα. Κάθε φόρμουλα έχει ένα βέλτιστο pH που την κάνει να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Για παράδειγμα, μια πιο όξινη φόρμουλα λειτουργεί καλύτερα για την αφαίρεση υπολειμμάτων σαπουνιού. Αντίθετα, μια πιο αλκαλική φόρμουλα μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη στην αφαίρεση του λίπους ή των λιπαρών λεκέδων. Χρησιμοποιούμε τους ρυθμιστές pH για να πετύχουμε το καλύτερο pH για μια συγκεκριμένη δουλειά. Επίσης, το pH μιας φόρμουλας μπορεί να επηρεάσει τη διάρκειά της μέσα σε ένα δοχείο – για παράδειγμα περιορίζοντας την τάση διάβρωσης ενός δοχείου ή διανομέα. Η οικιακή αμμωνία έχει ισχυρή μυρωδιά. Χρησιμοποιώντας το ammonium hydroxide σε συνδυασμό με άλλα συστατικά μπορούμε να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερη αμμωνία.