Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Butane

Ορισμός

Το butane είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλα προωθητικά, όπως το isobutane και το propane. Ενώ το butane είναι ευρέως γνωστό για τη χρήση του στις θερμάστρες και τους αναπτήρες, όταν χρησιμοποιείται ως προωθητικό η ενέργειά του προέρχεται από τη συμπίεσή του μέσα σε ένα δοχείο αντί από ανάφλεξη ή θέρμανση.