Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Clariant Solvaperm® Blue 2B

Ορισμός

Το Clariant Solvaperm® Blue 2B είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το Solvaperm® Blue 2B είναι εμπορικό σήμα και προϊόν της Clariant, η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.