Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Clariant Solvaperm® Red Violet R

Ορισμός

Το Clariant Solvaperm® Red Violet R είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το Solvaperm® Red Violet R είναι εμπορικό σήμα και προϊόν της Clariant, η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.