Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Isoalkanes

Ορισμός

Το Isoalkanes είναι μεταφορέας που χρησιμοποιούμε για τη διάλυση ενός αρώματος σε ένα προϊόν, ώστε να διανέμεται στον αέρα με συνοχή.