Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Isobutane

Ορισμός

Το isobutane είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλα προωθητικά, όπως το butane και το propane. Ενώ το isobutane είναι ευρέως γνωστό για τη χρήση του ως καύσιμο, για παράδειγμα σε φορητούς φούρνους, όταν χρησιμοποιείται ως προωθητικό η ενέργειά του προέρχεται από τη συμπίεσή του μέσα σε ένα δοχείο αντί από ανάφλεξη ή θέρμανση.