Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Χάρτινο επίθεμα

Ορισμός

Ένα χάρτινο επίθεμα που λειτουργεί ως απορροφητικό. Απορροφά τη φόρμουλα των προϊόντων και τη διατηρεί έως ότου την απελευθερώσει όταν χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. όταν θερμανθεί).