Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Propane

Ορισμός

Το propane είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλα προωθητικά, όπως το butane και το isobutane. Ενώ το propane είναι ευρέως γνωστό για τη χρήση του ως καύσιμο, για παράδειγμα σε ψησταριές και φορητούς φούρνους, όταν χρησιμοποιείται ως προωθητικό η ενέργειά του προέρχεται από τη συμπίεσή του μέσα σε ένα δοχείο αντί από ανάφλεξη ή θέρμανση.