Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου

Ορισμός

Οι ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου είναι ένα ενεργό συστατικό. Ένα ενεργό συστατικό ελέγχει ένα συγκεκριμένο παράσιτο ή μικροοργανισμό σε ένα καταχωρισμένο προϊόν, όπως σε ένα εντομοκτόνο, αντιμικροβιακό ή απωθητικό προϊόν.