ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลิ่นหอมแห่งความสุขใจ
ส่วนผสมที่คุณไว้ใจ

บ้านของคุณคือศูนย์กลางของชีวิตครอบครัวของคุณ และน้ำหอมสามารถทำให้บ้านมีความพิเศษได้ ที่ SC Johnson เราใช้เวลากว่า 50 ปีทำงานกับน้ำหอมและค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้น้ำหอมในบ้านของคุณ กลิ่นหอมที่สมบูรณ์แบบสามารถช่วยปรับอารมณ์ของคุณ เพิ่มพลังให้กับครอบครัวของคุณ และแม้กระทั่งทำให้บ้านคุณดูเหมือนสะอาดขึ้นด้วย

การเปิดเผยข้อมูลน้ำหอมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน เราต้องการช่วยในเรื่องนี้ ความจริงแล้ว เราต้องการให้ข้อมูลมากที่สุดหรือมากกว่าบริษัทอื่น เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเพื่อครอบครัวของคุณ เพราะเหตุนี้ ในปี ค.ศ. 2015 SC Johnson กลายเป็นบริษัทใหญ่แห่งแรกที่มีความโปร่งใสในเรื่องส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำหอมเฉพาะ

ในปัจจุบัน เราเปิดเผยส่วนผสมของสูตรผลิตภัณฑ์มากกว่า 99.99% ซึ่งคุณสามารถค้นหาว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างได้ไม่ยาก

เพราะเราเชื่อมั่นในความโปร่งใสในผลิตภัณฑ์น้ำหอมของเรา SC Johnson จึงเปิดเผยรายชื่อส่วนผสมทั้งหมดของน้ำหอมที่ผ่านการรับรองแล้วมานานหลายปีแล้ว เพื่อผลักดันความโปร่งใสขององค์กร แต่เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายน้ำหอมเห็นว่าส่วนผสมของน้ำหอมของตนเองเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับ เราจึงต้องเจรจากับพวกเขาเพื่อขออนุญาติแบ่งปันรายชื่อส่วนผสมเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น 
 
แต่เราก็ดำเนินการจนสำเร็จ เราได้โน้มน้าวให้ผู้จัดจำหน่ายน้ำหอมอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมน้ำหอมของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ โดยปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ เราสามารถแสดงรายการสารเคมีในน้ำหอมทั้งหมดได้ถึงร้อยละ .01 ของสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จำนวนดังกล่าวเปรียบเสมือนการให้เงินจำนวน100 ดอลลาร์แต่หักไว้ 1 เซนต์
 
บางครั้ง ปริมาณน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีจำนวนเล็กน้อยมาก จนถึงแม้ว่าเราจะเปิดเผยสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเกือบร้อยละ 99.99% ปริมาณดังกล่าวก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้ข้อมูลที่เพียงพอของเรา ในกรณีดังกล่าว เราได้ระบุรายชื่อส่วนผสมน้ำหอมสูงสุด 10 อย่าง โดยที่เราระบุเอาไว้มีอย่างน้อย 20 อย่าง 
 
เราจะพยายามเลือกวิธีการเปิดเผยที่แสดงรายการที่ยาวที่สุดและข้อมูลมากที่สุดให้แก่คุณ และเราก็ขอบคุณผู้จัดหาของเราที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้เป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นจริง

ตารางเทียบกลิ่นน้ำหอมของเรา

น้ำหอมเป็นทั้งการสร้างสรรค์และความซับซ้อน หลาย ๆ บริษัทได้พัฒนาน้ำหอมของตนเองจากรายการวัตถุดิบสำหรับน้ำหอมกว่า 3,500 รายการ คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อที่ตีพิมพ์โดย International Fragrance Association (IFRA) ซึ่งแสดงส่วนผสมของน้ำหอมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในทั่วโลก รายการทั้งหมดยังต้องใช้ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานของ IFRA อีกด้วย

ที่ SC Johnson เราใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการทบทวนส่วนผสมของน้ำหอม เราไม่ได้ประเมินส่วนผสมเฉพาะตามมาตรฐาน IFRA เท่านั้น แต่เรายังมีมาตรฐานของเราเองด้วย ซึ่งอาจจะมีมุมมองต่อส่วนผสมที่แตกต่างออกไป เราเริ่มจากรายการของ IFRA และนำมาปรับใช้เป็นข้อกำหนดภายในของเรา

ซึ่งอาจจะยึดตามหลักเกณฑ์ของ IFRA เช่น การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือการเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ แต่ที่ SC Johnson เราอาจจะมีมุมมองต่อส่วนผสมที่แตกต่างออกไป ในบางกรณี เราอาจจะพิจารณาเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในส่วนผสมหรือมุมมองเฉพาะอื่น ๆ  

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่ได้ก็คือตารางเทียบกลิ่นน้ำหอมของ SC Johnson ที่ตรงกับทั้งมาตรฐานของ IFRA และของเราเอง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความเฉพาะมากกว่า เราได้ตัดส่วนผสมประมาณ 2,000 รายการออกจากตารางเทียบกลิ่นส่วนผสมน้ำหอมของเรา สามารถสำรวจรายการตารางเทียบกลิ่นน้ำหอมของเราได้ที่นี่

การตระหนักว่าเรากำลังดำเนินการวิเคราะห์ส่วนผสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ หากมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เราจะทำการประเมินข้อมูลนั้น และทำการเปลี่ยนแปลงน้ำหอมของเราตามความเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

นอกจากเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมมาหลายทศวรรษแล้ว SC Johnson ยังคงเป็นสมาชิกของ  Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) ซึ่งมีฐานข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุสำหรับน้ำหอมจากทั่วโลกที่กว้างขวางที่สุด RIFM เป็นองค์กรอุตสาหกรรมและใช้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระของตนเอง IFRA เป็นผู้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลจาก RIFM

เราได้ขอให้ซัพพลายเออร์น้ำหอมของเราปฏิบัติตาม  แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรฐานของ IFRA ซึ่งได้นำเอาหลาย ๆ ปัจจัยมาพิจารณา ซึ่งรวมถึง องค์ประกอบทางเคมี การใช้ต่าง ๆ ปริมาณการใช้ ความเข้มข้นในการใช้ และอื่น ๆ มาตรฐาน IFRA ในปัจจุบันได้จำกัดการใช้สารเคมีมากกว่า 170 ชนิดอันเนื่องมาจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารเคมี