ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไม่อนุญาต

วัสดุ

หลักการใช้งานและข้อจำกัด

SC Johnson นำเสนอรายชื่อส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง รายการนี้เป็นรายการ“ที่ไม่อนุญาต” ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบมากกว่า 200 ชนิด ที่แบ่งออกเป็นวัตถุดิบประมาณ 90 หมวดหมู่ และวัตถุดิบน้ำหอมมากกว่า 2,400 ชนิด 

วัตถุดิบเหล่านี้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง—และคู่แข่งของเรานำไปใช้งานบ่อยครั้ง แต่วัตถุดิบเหล่านั้นไม่ได้ตรงกับมาตรฐานของ SC Johnson

ส่วนผสมบางรายการถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่ออย่างรวดเร็ว อย่างเช่น PVC รายการอื่นจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและการสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์ รายการที่ไม่ได้รับอนุญาต นี้จะมีการทบทวนเป็นประจำเพื่อใหมั่นใจว่ามีการปรับตามการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ 

ในขณะที่เราได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้วัตถุดิบตามรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตกับผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson บางครั้งก็มีสถานการณ์ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้นเช่นกัน ตามปกติก็จะเกิดจากการที่ไม่มีตัวเลือกอื่นที่ใช้ทดแทนได้ ที่จะให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือตรงตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิต หรือทางเลือกอื่นอาจจะสูงเกินข้อกำหนดด้านต้นทุนมากเกินไป

ในกรณีที่พบได้น้อยมากนี้ อาจมีข้อยกเว้นให้ใช้งานวัตถุดิบดังกล่าวนั้นต่อไป แต่ข้อยกเว้นเหล่านี้เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งเท่านั้น และจะมีการทบทวนสูตรทุกสองปีโดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 mixture) > มีตัวยาสำคัญทั้งหมด 15 ppm ในผลิตภัณฑ์ชนิดเหลวหรือ > 50 ppm ในชนิดแข็ง
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • สารหน่วงไฟประเภทโบรมีนบางชนิดรวมไปถึง PBBs, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts ยกเว้นในรูปแบบโลหะที่ไม่ละลายในน้ำ
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl และ monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl และ monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury และสารประกอบ mercury
 • สารหลายชนิดที่ประกอบไปด้วยเพอร์ฟลูออริเนตหรือมีเพอร์ฟลูออริเนตในปริมาณสูงรวมไปถึง PTFEs (e.g. Teflon), Zonyls, acrylate esters ที่มีเพอร์ฟลูออริเนต, แอลกอฮอล์ที่มีเพอร์ฟลูออริเนต และ alkanes ที่มีเพอร์ฟลูออริเนต
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel และสารประกอบ nickel
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) และเกลือของกรด
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil ที่ไม่ได้มีแหล่งต้นกำเนิดที่ยั่งยืน
 • Perchloroethylene
 • ซัลโฟเนตของ Perfluorooctane และสารเคมี PFOS ทุกชนิด เช่น ฟลูโอแรด, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0.1% (as P); > 0.5% (as P) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ไม่ได้ออกแบบมาให้เทลงท่อระบายน้ำ) ยกเว้นสารประกอบสังกะสีที่ไม่ละลายในน้ำหรืออยู่ในรูปแบบโลหะ
 • Phoxim
 • Phthalates ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง BBP, DEHP, DBP และ DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0.3%; ไนไตรท์ทั้งหมด > 0.4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 และ D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm ยกเว้นรูปแบบที่ไม่ละลายในน้ำ