Gå til hovedinnholdet
Raid® Insektspray
  • Raid® Insektspray

Raid®

Raid® Insektspray

Aktive substanser

Andre ingredienser

Biocidprodukt


Produkter som er utformet for å bekjempe spesifikke skadedyr, f.eks. antimikrobielle produkter som dreper mikroorganismer eller insektmidler til bruk mot insekter, reguleres av den Europeiske Union gjennom en rekke direktiver og reguleringer, inkludert Biocidal Product Regulation.

Disse kalles «biocider» og inkluderer et bredt spekter av produkter, så som desinfiseringsmidler, antibakterielle rensere og insektmidler.

Biocider inneholder en eller flere «aktive substanser» – substansen som bekjemper den spesifikke plagen – samt inaktive ingredienser så som stabilisatorer, drivgasser, parfyme eller andre bestanddeler som kompletterer sammensetningen. For å tydeliggjøre så godt som mulig informasjonen om biocider, samt opprettholde samsvar med statlige krav, er beskrivelser av registrerte produkter på dette nettstedet i formatet du ser ovenfor. Den aktiv substansen er oppført øverst, med de andre (inaktive) substansene nedenfor.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.