Gå til hovedinnholdet

IKKE TILLATTE

STOFFER

PRINSIPPER FOR BEGRENSNINGER OG BRUK

SC Johnson opprettholder en liste over ingredienser som ikke er tillatt. Denne listen kalles “Ikke tillatt”-listen. Den inneholder over 200 unike råvarer i omtrent 90 materialekategorier og over 2400 duftmaterialer. 

Disse materialene oppfyller alle lovlige og reguleringsrelaterte krav — og brukes ofte av våre konkurrenter. Men de oppfyller bare ikke SC Johnson-standardene.

Noen ingredienser havner ganske fort på listen, for eksempel PVCer. Andre krever en mer omfattende vurdering som er knyttet til potensielle eksponerings- og risikohensyn for produkter. Listen over ikke tillatte stoffer gjennomgås regelmessig for å sikre at den inkluderer nye forskningsresultater eller endringer i offentlige retningslinjer eller forskrifter. 

Mens vi prøver å unngå stoffer som ikke er tillatt i SC Johnson-produkter, oppstår det noen ganger situasjoner der vi ikke kan unngå dem. Dette er vanligvis fordi det ikke finnes noe tilgjengelig alternativ som gir samme ytelse eller som oppfyller kravene til produksjonsprosessen, eller fordi tilgjengelige alternativer har for høye kostnader.

I disse svært sjeldne tilfeller kan det gjøres et unntak for å fortsette å bruke materialet, men disse unntakene er sjeldne og vurderes på nytt hvert andre år på organisasjonens høyeste nivå.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1-blanding) > 15 ppm totale aktive ingredienser i flytende produkter, eller > 50 ppm i faststoffer
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidinbaserte fargestoffer
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Visse bromerte flammehemmere inkludert PBBs, penta-PBDE, okta-PBDE, deka-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, med unntak av uoppløselige metallformer
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl og monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl og monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Kvikksølv og kvikksølvholdige forbindelser
 • Flere materialer som er perfluorert eller høyt fluorert, inkludert PTFEer (f. eks. teflon), zonyler, perfluorerte akrylatestere, perfluorerte alkoholer og perfluorerte alkaner
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikkel og nikkelforbindelser
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) og dets salter
 • Nitromusker
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil som ikke ble produsert på en bærekraftig måte
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate og eventuell PFOS-kjemi, dvs. fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastmikroperler
 • Phosphates > 0,1 % (som P); > 0,5 % (som P) for ikke-rengjøringsmidler (ikke laget for å helles i avløp), med unntak av uoppløselige sinkforbindelser eller metallformer
 • Phoxim
 • Phthalates inkludert, men ikke begrenset til, BBP, DEHP, DBP og DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Natriumnitritt > 0,3 %; total nitritt > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Flyktige metylsiloxaner D4, D5 og D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, med unntak av uoppløselige ikke-relevante former