Gå till huvudinnehåll

Butylated hydroxytoluene (BHT)

Definition

Butylated hydroxytoluene (BHT) är ett stabiliseringsmedel som också finns i kosmetika och fuktgivare. Det verkar som en antioxidant – vi använder det för att bibehålla egenskaperna och prestandan hos en produkt när den utsätts för luft. Europeiska och amerikanska tillsynsmyndigheter har godkänt BHT för användning i livsmedel. Vissa frågor har väckts gällande dess användning som livsmedelstillsats, men våra produkter som innehåller BHT är inte avsedda för förtäring, så vi anser att det är godtagbart att använda det.