Preskoči na glavno vsebino

NEDOVOLJENI

MATERIALI

NAČELA ZA OMEJITVE IN UPORABO

Družba SC Johnson vzdržuje seznam sestavin, ki po standardih družbe niso dovoljene za uporabo. Ta seznam se imenuje “Nedovoljeni materiali”. Vključuje več kot 200 izrednih surovin, razvrščenih v približno 90 kategorij materialov, in več kot 2400 dišav. 

Vsi materiali na tem seznamu izpolnjujejo zakonske in regulativne zahteve — in jih naši konkurenti pogosto uporabljajo. Materiali na tem seznamu ne izpolnjujejo visokih standardov družbe SC Johnson.

Nekatere sestavine se na seznamu najdejo zelo hitro, na primer polivinilne snovi PVC. Za druge se zahteva bolj izčrpno ocenjevanje glede možne izpostavljenosti in tveganj pri uporabi izdelka. Seznam »Nedovoljeni materiali« redno pregledujemo, da zagotovimo vključitev novih znanstvenih dognanj ali sprememb vladnih politik ali predpisov. 

Čeprav se trudimo, da v izdelkih družbe SC Johnson ne uporabljamo nedovoljenih materialov, v nekaterih primerih tega ne moremo preprečiti. Običajno je to posledica pomanjkanja ustrezne zamenjave, ki bi imela enake lastnosti, ali izpolnjevala zahteve proizvodnega postopka, ali ker so razpoložljive možnosti stroškovno omejene.

V teh zelo redkih primerih se lahko odobri izjema za nadaljevanje uporabe nedovoljenega materiala, vendar so te izjeme redke in se vsaki dve leti pregledujejo na najvišji ravni organizacije.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (mešanica 3:1) > skupaj aktivnih sestavin 15 ppm v tekočih izdelkih ali > 50 ppm v trdnih snoveh
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Nekateri bromirani zaviralci gorenja, vključno z zaviralci PBB, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Kromove soli, z izjemo netopnih kovinskih oblik
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl in monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl in monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Živo srebro in zmesi, ki vsebujejo živo srebro
 • Številni materiali, ki so perfluorirani ali visoko fluorirani, vključno z materiali PTFEs (npr. Teflon), Zonyls, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols in perfluorinated alkanes.
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikelj in nikljeve spojine
 • Nitrilotriocetna kislina (Nitrilotriacetic acid, NTA) in njene soli
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Olje palm oil, pridelano na trajnosten način
 • Perchloroethylene
 • Snov perfluorooctane sulfonate in vsa kemija PFOS, tj. fluoradi, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastične mikrokroglice
 • Fosfati (phosphates) > 0,1 % (kot P); > 0,5 % (kot P), za izdelke, ki niso čistila (ni izdelano za izpust v odtoke), z izjemo netopnih cinkovih spojin ali kovinskih oblik
 • Phoxim
 • Ftalati (phthalates), ki med drugim vključujejo BBP, DEHP, DBP in DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite (natrijev nitrit) > 0,3 %; skupaj nitriti > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluen
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Hlapni methyl siloxanes D4, D5 in D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, z izjemo netopnih oblik, ki niso posebej urejene s predpisi