Prejsť na hlavný obsah

KOŽNÉ ALERGÉNY:  
PREDSTAVENIE CELÉHO PRÍBEHU

Takmer 10 rokov prekračujeme normu, aby sme poskytli ľuďom informácie o prísadách, ktoré potrebujú, aby vykonali správnu voľbu sami spolu so svojimi rodinami. Doplnili sme informácie o kožných alergénoch vo svojich produktoch ako súčasť nášho záväzku transparentnosti.

 

POCHOPENIE KOŽNÝCH ALERGIÍ

Kožný alergén (známy tiež ako dermálny alebo kontaktný alergén) je látka, ktorú imunitný systém rozpozná ako hrozbu alebo útok. Je však dôležité mať na pamäti, že prítomnosť kožného alergénu v produkte neznamená, že automaticky spôsobí, že sa u osoby vyvinie citlivosť.

Kožné alergie sa môžu vytvoriť alebo vyvolať vtedy, keď je osoba vystavená alergénu po určitom čase a nad určitú minimálnu dávku. Nazýva sa to „indukcia.” Potom, ako sa u osoby vyvinie kožná alergia na danú látku, môže sa u nej vyskytnúť reakcia ako začervenanie alebo vyrážka. Nazýva sa to „vyvolanie.” To, či sa reakcia vyvinie, má čo do činenia s dávkou alebo množstvom expozície. V spoločnosti SC Johnson dbáme na to, aby sme používali prísady s kožnými alergénmi len v takých nízkych množstvách, že je veľmi nepravdepodobné, že sa vyvinie nová kožná alergia alebo spustí kožná alergická reakcia. Osoby s existujúcou kožnou alergiou však napriek tomu môžu mať prínos z toho, že budú vedieť, kde sa konkrétna prísada používa.

PREČO ZVEREJŇOVAŤ SPRÁVY O KOŽNÝCH ALERGÉNOCH?

Naďalej hľadáme spôsoby, ako zvýšiť transparentnosť svojich produktov. Od spustenia týchto webových stránok v roku 2009 postupne pridávame podrobné údaje o farbivách (2009), konzervačných látkach (2011) a vôňach (2012). Uverejnili sme podrobnosti o vôňach špecifických pre produkty na 99,9 % väčšiny produktov v roku 2015 a našej prvej kolekcii osviežovačov vzduchu so 100 % transparentnosťou vôní v roku 2016.

Chceme poskytnúť rodinám ešte viac informácií o produktoch, ktoré prinesú do svojich domovov, takže naše zverejnenie kožných alergénov je nad rámec regulačných požiadaviek v Európskej únii a tiež v USA, kde neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by vyžadovali transparentnosť, čo sa týka alergénov.

O NAŠOM ZOZNAME

Aby sme určili, čo treba nášho oznamu zahrnúť ako kožné alergény, pripravili sme komplexný postup rozhodovania s vedeckou poradnou skupinou, do ktorej sú zapojení odborníci z dermatológie, imunotoxicity, toxikológie vôní a alergénov.

Odborná komisia, ktorá vyhodnotila metódy skúšania:

  • David Basketter, D.Sc., nezávislý konzultant a uznávaný medzinárodný odborník na alergie; bývalý riaditeľ výskumu bezpečnosti v spoločnosti Unilever
  • David Bickers, M.D., predseda, oddelenie dermatológie, Columbia University
  • Peter Cadby, Ph.D., bývalý predseda pre bezpečnosť produktov v spoločnosti Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., University of Göttingen; vedúci IVDK (Informačná sieť oddelení dermatológie) na dôchodku
  • Peter Thorne, Ph.D., vedúci katedry ochrany životného prostredia a zdravia pri práci University of Iowa, riaditeľ centra pre vedecký výskum životného prostredia a zdravia

Analyzovali sme približne 3 000 dátových súborov z verejných a priemyselných zdrojov o potenciálnych kožných alergénoch zistených na zoznamoch regulačných úradov krajiny, priemyselných zoznamoch vôní, v záznamoch európskeho vedeckého výboru o spotrebiteľskej bezpečnosti, dermatologických klinických údajoch a hárkoch bezpečnostných údajov individuálnych dodávateľov.

Ďalšie informácie o transparentnom zverejňovaní kožných alergénov spoločnosti SC Johnson nájdete v našej tlačovej správe.

ZOZNAM KOŽNÝCH ALERGÉNOV*

* Niektoré prísady identifikované v našom zozname majú rovnaký názov podľa INCI (medzinárodná nomenklatúra pre kozmetické prísady) a budú uvedené len raz.