Prejsť na hlavný obsah

Butylated hydroxytoluene (BHT)

Definícia

Butylated hydroxytoluene (BHT) je stabilizátor, ktorý sa nachádza aj v kozmetických prípravkoch a v hydratačných krémoch. Pôsobí ako antioxidant – používame ho na zachovanie vlastností a účinnosti produktu vystaveného pôsobeniu vzduchu. Európske a americké regulačné úrady schválili používanie látky BHT v potravinách. Boli vznesené niektoré námietky týkajúce sa používania uvedenej látky ako potravinovej prísady. Naše produkty obsahujúce látku BHT však nie sú určené na konzumáciu, a preto sme presvedčení, že látku BHT používame správnym spôsobom.