Prejsť na hlavný obsah

White Mineral Oil

Definícia

White mineral oil je priezračný tekutý nosič, ktorý nájdete aj v mnohých kozmetických produktoch, produktoch na osobnú starostlivosť a v produktoch pre domácnosť. Nosič funguje presne v súlade so svojím názvom – pomáha prenášať produkt na povrch zriedením alebo zahustením zloženia alebo zabezpečením rovnomerného rozloženia ďalších zložiek v produkte. Látku white mineral oil používame z toho dôvodu, že produkt by bez nosiča nepôsobil na povrchu s rovnakou konzistentnosťou. Látku white mineral oil je taktiež možné použiť ako čistiaci prostriedok (surfactant), ktorý slúži na odstránenie prachu, nečistôt a usadenín, alebo ako stabilizátor, ktorý pomáha zachovať zloženie produktu v prípade, ak je produkt vystavený pôsobeniu vzduchu, svetla alebo tepla.