Prejsť na hlavný obsah

Zodpovednosť je našou rodinnou tradíciou

Ako rodinná spoločnosť so 131-ročnou históriou vieme, že dnešné rozhodnutia formujú svet zajtrajška. Počnúc zložkami v našich produktoch až po spôsob vykonávania našich obchodných činností je naším každodenným záväzkom vykonávať kroky, ktoré sú dobré pre ľudí, planétu a nasledujúce generácie.

Záväzky spoločnosti SC Johnson sú tieto:

  • Úcta k ľuďom a podpora všeobecných ľudských práv 
  • Spĺňanie všetkých miestnych zákonov a predpisov o produktoch a ich ’výrobe 
  • Výber zložiek pomocou nášho ekologického procesu SC Johnson Greenlist
  • Obmedzovanie emisií, odpadu a používania fosílnych palív a minimalizovanie nášho príspevku k vytváraniu skládok
  • Dosiahnutie nulového odlesňovania do roku 2020 prostredníctvom udržateľných zdrojov drevoviny, papiera, obalov a palmového oleja. 
  • Zapájanie sa do komunít, v ktorých sme hosťami, prostredníctvom dobročinnosti a dobrovoľníctva

Vraciame naspäť

Od roku 1937 venuje spoločnosť 5 % hrubého zisku na charitu - na nasledujúce dobročinné účely: rozvojová pomoc a hospodársky rozvoj; vzdelávanie; životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj; sociálne služby; zdravie a telesná a duševná pohoda; umenie, kultúra a humanitné odbory. Naša dobročinná nadácia, SC Johnson Giving, Inc., navyše už takmer 60 rokov podporuje komunity, v ktorých pôsobíme. Vďaka tomu ešte viac rozširujeme dosah našej spoločnosti ako celku, ktorej trvalá dobročinnosť sa začala už pred desaťročiami.

Naša práca má význam

V súčasnosti sme aktívni v oblasti 15 energetických iniciatív na celom svete, ktoré sa zameriavajú na zníženie našich emisií skleníkových plynov. Patrí medzi ne veterná energia v USA, Holandsku, Poľsku a Mexiku; používanie metánu z verejnej skládky v USA; slnečná energia v Číne, Holandsku, Indii a Indonézii, a pálenie odpadovej biomasy v Indonézii ako zdroj energie na ohrev vody pri výrobe špirálového repelentu komárov.

Ďalšie informácie o oblastiach investovania (ľudia a celá planéta) si môžete prečítať v našej správe o udržateľnosti, ktorú nájdete tu.