Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Alkanes

Ορισμός

Τα alkanes είναι διαλύτες που βρίσκονται και στα λάστιχα ή τις λαδομπογιές. Εμείς χρησιμοποιούμε τα alkanes, διότι βοηθούν στη διάλυση ενός ενεργού συστατικού ή ενός αρώματος που περιέχει κάποιο προϊόν.