Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Guar Gum

Ορισμός

Το Guar Gum είναι ένας πηκτικός παράγοντας που συναντάται επίσης σε τρόφιμα και φάρμακα. Το χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε στην δημιουργία δεσμών μεταξύ των συστατικών ενός προϊόντος.