Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Liquitint® Pink AL

Ορισμός

Το Liquitint® Pink AL Dye είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το Liquitint® είναι εμπορικό σήμα και προϊόν της Milliken & Company, η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.