Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Optilan Golden Yellow MF-RL p

Ορισμός

Το Optilan Golden Yellow MF-RL p είναι χρωστική ουσία ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους.