Prijeđi na glavni sadržaj

POSTAVLJANJE VIŠIH STANDARDA

Kada kupite proizvod SC Johnson možete biti sigurni da je usklađen s postojećim vladinim normama, kao i našim strogim normama s obzirom na utjecaj na zdravlje i okoliš. 

Naši interni standardi

Od 2001. Greenlist, program SC Johnsona za odabir sastojaka, usmjeravao je razvoj proizvoda tvrtke. Program Greenlist pomaže tvrtki da neprekidno poboljšava svoje proizvode odabirom sastojaka za bolju zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša

Program Greenlist obuhvaća puno više od onoga što je zakonski obavezno. Uz to, u njega se ulažu i značajno vrijeme i resursi kako bi se donijela odluka o pojedinom sastojku. No, mi smo primarno okrenuti obiteljima koje upotrebljavaju naše proizvode: uvijek ćemo donijeti odluku na temelju što više prikupljenih informacija i pomoću tih informacija utvrdit ćemo kako naše proizvode učiniti učinkovitima i sigurnima.

Program SC Johnson Greenlist 

Svaki sastojak u svakom proizvodu SC Johnson prolazi kroz strogi program Greenlist. Njegova je okosnica znanstveno utemeljeno ocjenjivanje u četiri koraka koje procjenjuje i opasnosti i rizike. Njegov temelj je baza najboljih mogućih podataka, a potiče ga naša predanost neprekidnom poboljšavanju naših proizvoda. 

Ocjenjivanje u četiri koraka programa Greenlist razmatra sljedeće kriterije:

 1. Kronične opasnosti za ljudsko zdravlje kao što su mogućnost uzrokovanja raka ili bolesti reproduktivnih organa
 2. Dugoročne opasnosti za okoliš, što znači da se mogu zadržavati, akumulirati i biti toksične za okoliš. 
 3. Akutni rizici za ljudsko zdravlje i okoliš kao što su toksičnost za sisavce i vodeni svijet.
 4. Drugi potencijalni učinci, primjerice može li sastojak uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

Izuzetno pazimo na odabir sastojaka koji prolaze svaki od koraka u našem postupku ocjenjivanja u četiri koraka. Postoji malen broj slučajeva u kojima najbolji raspoloživi sastojak, kao što je aktivni sastojak u insekticidu, može pasti na jednom od koraka. U tom slučaju, on prolazi procjenu rizika kako bi se utvrdila razina koja je sigurna za ljude i okoliš, a zatim primjenjujemo dodatne mjere opreza.

POSTAVLJANJE STANDARDA ZA SIGURNOST

Svaki potencijalni sastojak na zemlji — uključujući kisik i vodu — može biti toksičan u dovoljno visokoj količini. Zato se svaki sastojak u proizvodu SC Johnson mora procijeniti kako bi se utvrdilo koja je količina sigurna. Naravno, postoje industrijski standardi za sigurnost. No u tvrtki SC Johnson idemo korak dolje.

Započinjemo procjenu opasnosti pomoću informacija dobivenih naših neprekidnim prikupljanjem podataka. Kada postoji potencijalna opasnost, ocjenjujemo sastojak kako bismo utvrdili koju koncentraciju treba upotrijebiti, ako je upotreba uopće moguća, bez poznatih nuspojava za ljudsko zdravlje ili okoliš. To je sigurnosna razina.

Zatim provodimo dodatnu procjenu usredotočenu na izlaganje proizvodu. Znanstvenici SC Johnsona promatraju kako se proizvod namjerava upotrebljavati i kako ga potrošači mogu upotrebljavati. U odabiru sastojaka koje ćemo upotrijebiti i odabira njihove razine uzimamo u obzir najširu moguću upotrebu te idemo i još dalje.

Na primjer, za proizvod za čišćenje koji će se najvjerojatnije upotrebljavati jednom tjedno odlazimo puno koraka dalje. Pregledavamo koja bi razina izlaganja sastojku mogla biti, s pretpostavkom da se ne upotrebljava samo jednom, nego više puta dnevno. Također uzimamo u obzir razne načine na koje ga potrošači mogu upotrijebiti ili doći s njim u dodir, primjerice, proizvod za čišćenje stakla koji se upotrebljava na kuhinjskom pultu za pripremu hrane. Uzimamo u obzir sve scenarije upotrebe i dodatno ih umnožavamo kako bismo izradili još veći i čvršći faktor sigurnosti. 

U svakom scenariju naš je cilj utvrditi čvrstu razinu sigurnije od sigurnog”. Zatim to postaje dopuštena koncentracija za znanstvenike SC Johnsona u nastavku razvoja proizvoda.

SVE ZAPOČINJE S PODACIMA

Temelj programa Greenlist je strogo i kontinuirano skupljanje najboljih podataka o sastojcima i njihovom potencijalnom utjecaju na ljudsko zdravlje i okoliš. To uključuje reviziju informacija koje pružaju dobavljači i nadopunjavanje znanja javno dostupnim, znanstveno utvrđenim podacima.

Svaki se sastojak procjenjuje u odnosu na kriterije u četiri koraka našeg ocjenjivanja. Procjena rizika provodi vanjski panel stručnjaka koji znanstveno i nepristrano ocjenjuje svaki sastojak.

Pri razvijanju novih proizvoda ili poboljšavanju postojećih, sve to uzimamo u obzir. Osim toga, sve se redovito ažurira u skladu s novim znanstvenim saznanjima.

Evo nekoliko primjera javno dostupnih izvora podataka koje upotrebljavamo:

ECHA – Informacije o kemikalijama Europske agencije za kemikalije.

TOXNET – Baza podataka Nacionalnih instituta zdravlja SAD-a o toksikologiji, opasnim kemikalijama, očuvanju okoliša i ispuštanju otrovnih tvari.

eChem Portal – Podaci o svojstvima kemijske tvari Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

CA Prop 65 – California Proposition 65, popis kemikalija za koje se zna da uzrokuju rak i prirođene anomalije ili druge poremećaje reproduktivnog sustava.

INCHEM – Međunarodni program za kemijsku sigurnost, informacije dobivene od međuvladinih organizacija.

ToxCast/EDSP 21 – Program za skeniranje poremećaja endokrinog sustava Agencije za zaštitu okoliša SAD-a.
 

Načela ograničenja i uporabe

SC Johnson održava popis sastojaka koji nisu dopušteni u našim proizvodima. Taj se popis naziva Nedopušteni sastojci”. Uključuje preko 200 jedinstvenih neobrađenih materijala u približno 90 kategorija. Svi ti materijali zadovoljavaju zakonske uvjete — i često ih upotrebljavaju konkurenti. No oni jednostavno ne zadovoljavaju standarde SC Johnsona pa ih upotrebljavamo samo u vrlo malim količinama i pokušavamo izbjeći njihovu upotrebu gdje je to moguće.

Zakoni i državni propisi

Pravimo proizvode koji zadovoljavaju sve primjenjive zakone i propise. Ovo obuhvaća sve europske propise, uključujući:

 • Zakone i propise o zaštiti potrošača kao što su: Direktiva o pravima potrošača (2011/83/EZ), Direktiva o prodaji i jamstvima (99/44/EZ), Direktiva o isticanju cijena (98/6/EZ) te Direktiva o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (2006/114/EZ).
 • Propis o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012, kojim se regulira prodaja i uporaba biocidnih proizvoda korištenih u svrhu zaštite ljudi, životinja, materijala ili artikala od štetnih organizama kao što su nametnici ili bakterije. Biocidni proizvodi tvrtke SC Johnson’koji se prodaju u Europskoj uniji sadrže aktivne tvari koje je odobrila Europska agencija za kemikalije (ECHA).
 • Globalno harmonizirani sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS)’ Ujedinjenih naroda koji je implementiran Propisom Europske unije (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP).
 • Propis (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u kojim se utvrđuju postupci za prikupljanje i procjenjivanje podataka o svojstvima i opasnostima kemijskih tvari, uključujući proizvode za čišćenje.
 • Propis o deterdžentima (EZ) br. 648/2004 i propis o kozmetičkim proizvodima (EZ) br. 1223/2009 kojim se regulira označavanje i sigurnost proizvoda, tj. deterdženata i kozmetike.
 • Smjernice CIPAC, WHO, FAO i OECD koje se odnose na pesticidne proizvode te ih izdaju Savjet za internacionalnu suradnju analitičara pesticida, Svjetska zdravstvena organizacija, Organizacija Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj.
 • Razne lokalne/regionalne propise primjenjive u pojedinačnim državama članicama Europske unije