Gå til hovedinnholdet

VANLIGE SPØRSMÅL

Har du et spørsmål? Her finner du’ noen av de vanligste spørsmålene andre har stilt, og mer.

Vis alle vanlige spørsmål

 • Vi forstår at du bruker produktene våre i nærheten av mennesker, dyr og ting du er glad i. Vi ønsker derfor at du skal ha tilgang til informasjonen du trenger for å kunne ta de beste valgene for familien din.

 • Det starter med et forbrukerbehov eller en innovasjon som vi tror du vil like. Vi får informasjon fra forbrukere, forhandlere, leverandører med mer. Deretter starter vi prosessen av å fremstille produktet. Dette inkluderer å vurdere hvordan produktet vil bli brukt, hvordan det skal fungere, produktets potensielle livssyklus og andre faktorer. Ved bruk av vårt internt utviklede klassifiseringssystem, kjent som SC Johnson Greenlist, velger forskere ingredienser som familier kan føle seg trygge på. Ingrediensene blir evaluert ut i fra sin påvirkning på miljøet og menneskelig helse. Når produktet er ferdig og har oppfylt ytelses- og kvalitetsstandardene, fremstilles det av vårt produksjonsteam i henhold til spesifikasjonene. Det gjennomgår nok en gang kvalitetstesting.

  Når det kommer til stykket, er målet vårt alltid å levere deg et produkt du kan føle deg trygg på at lever opp til vår tradisjon av innovasjon og kvalitet. For å lære mer om vår Greenlist, klikk her.

 • Når vi først startet vårt program for ingrediensinformasjon, hadde vi som mål å bruke ett enkelt navnesystem – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) – for enkelhets skyld. Dette er benevnelsene du er vant til å se på kosmetikk og andre personlige produkter, så vi antok at de ville være de enkleste å forstå for de fleste mennesker.

  Ettersom INCI-nomenklaturen er spesifikk for kosmetikkbransjen, er imidlertid noen av ingrediensene vi bruker ikke på INCI-listen. I de tilfellene bruker vi som standard den ingredienskatalogen som deles av den amerikanske husholdningsproduktbransjen. Vi har vært en del av det bransjesamarbeidet som har fastsatt nomenklaturen gjennom Consumer Specialty Products Association (CSPA).

  Som et resultat av dette er ingrediensnavnene en kombinasjon av INCI-nomenklaturen og den amerikanske CSPA-katalogen. I mange tilfeller overlapper de, men i tilfeller der de ikke overlappes, forsøker vi å bruke det navnet som er mest vanlig i bransjen vår, eller det som vil bli best forstått av forbrukerne. Et eksempel er hvordan vi prater om vann når det brukes som en ingrediens. INCI-termen er aqua. Vi følger CSPA-katalogen og kaller det rett og slett for vann.

 • Husk at alle stoffer er «kjemikalier» – kjemikalier er de grunnleggende byggeklossene for alt, inkludert maten vi spiser, klærne vi bruker og luften vi puster inn. For eksempel er vann en kombinasjon av kjemikaliene hydrogen og oksygen (H2O), mens luft er en blanding av nitrogen, oksygen, karbondioksid og andre gasser. Mange av kjemikaliene som finnes i naturen er også giftige, så som arsenikk og cyanid. Enkelte ganger er en syntetisk ingrediens et langt bedre valg av mange årsaker, inkludert bærekraft. For eksempel kan bruk av en naturlig ingrediens som det er dårlig tilgang på, så som sandeltre, utslette det som er igjen av ingrediensen. Bruk av bokstavelig talt ubegrensede syntetiske materialer kan dermed være mer ansvarlig. SC Johnson bruker ingredienser som finnes i naturen, men kun når de oppfyller våre egne standarder.

 • Begge er viktige, men det er mengden som er nøkkelen. Se det på denne måten: De fleste vil være enige i at vann er en ufarlig kjemikalie. Men selv vann kan være dødelig dersom du drikker for mye av det. Det viktige innen produktutvikling er å velge rette kjemikalier for å oppnå målet, og å bruke den laveste effektive prosenten av hovedingredienser for å oppnå ønsket resultat.

 • Mens enkelte kjemikalier, så som asbest og arsenikk, er svært farlige, eller «toksiske», har mer eller mindre alle kjemikalier en grad av toksisitet. Ta for eksempel bordsalt, eller natriumklorid. Ved forsiktig bruk setter bordsalt bedre smak på maten. Hvis du derimot spiser enorme mengder, kan inntak av bordsalt være en medførende faktor til høyt blodtrykk. Er det toksisk? Svaret er: Bordsalt kan være toksisk ved overdreven bruk. Når det brukes moderat, er det IKKE toksisk. Det viktige er mengden, eller dosen, som brukes.

 • Dette er et meget godt spørsmål, og enkelte ganger kan du høre denne diskusjonen i relasjon med lover og forskrifter for kjemikalier. «Fare» er egenskap til en ingrediens. For eksempel er faren fra bordsalt at det kan bidra til høyt blodtrykk. «Risiko» er SANNSYNLIGHETEN for at faren vil forekomme. Hvis vi bruker eksempelet om bordsalt, vil risikoen for høyt blodtrykk være lav hvis du ikke spiser mye av det. Risiko handler om graden av faren relatert til en ingrediens OG dosen en person mottar, det vil si mengden og eksponeringslengden over tid. Enkelte hevder at ingredienser med en fare er skadelige. Men som med eksempelet med bordsaltet, kan farer ofte håndteres enkelt.

  Hos SC har vi en risikobasert tilnærming. Dette betyr:

  • Påse at ingrediensene med farlige egenskaper er begrenset til sikre nivåer, og sørge for lavest konsentrasjon for den gjeldende jobben, som påkrevd etter lokale lover.

  •  Utforme produkter til å fungere raskt, for å redusere mengden og varigheten på eksponeringen.

  •  Utforme emballasje som reduserer eksponering, for eksempel påse at et produkt som kan utløse en hudallergi pakkes inn i en lekkasjefri beholder.

  •  Utforme sprayer for å minimere innånding av produktet, for eksempel ved å fremstille større dråper av rengjøringsmiddelet slik at dråpene faller til overflaten du rengjør i stedet for å bli hengende i luften.

  •  Påføre tydelige anvisninger på etiketten for å hindre feil bruk som kan øke risikoen tilknyttet bruken av et produkt. Etikettene er der for en grunn – sørg for at du leser og følger anvisningene.

 • Vi samarbeider tett med våre parfymeleverandører for å påse at vi har evaluert ingrediensene i våre parfymer, både for menneskelig helse og miljøet. Vi oppfyller lovfestede krav i landende vi driver virksomhet til, i tillegg til standardene som er spesifisert av International Fragrance Association (IFRA).

  Hos SC Johnson fører vi gjennomgangsprosessen av parfymeingredienser et skritt videre. I tillegg til å evaluere ingrediensene i henhold til IFRA-standardene, evalueres de også i henhold til våre egne standarder. Vi starter med IFRA-listen, og deretter bruker vi våre egne interne krav. Disse interne kravene kan se ut som de samme kriteriene som IFRA, så som karsinogenisitet, mutagenisitet eller reproduktiv toksisitet, men vi kan vurdere en ingrediens annerledes. I enkelte tilfeller kan vi også vurdere andre faktorer så som forbrukertillit til ingredienser eller andre vitenskapelige synspunkter.

 • Nei. Under spesielle omstendigheter tillater vi bruken av ikke tillatte stoffer, men vanligvis setter vi en tidsbegrensning på deres bruk. Disse unntakene forekommer imidlertid ikke ofte. Det må først sendes en forespørsel til lederen for vår globale avdeling for produktsikkerhet og miljø. Forespørselen må inkludere en forklaring på hvorfor det er nødvendig samt en foreslått utløpsdato. Hvis forespørselen godkjennes, må den også godkjennes av Chief Sustainability Officer.

 • Først og fremst er det viktig å være klar over at hvis det blir gitt et unntak, er det fordi, selv om vi har stilt spørsmål angående ingrediensen her hos SC Johnson, det er påvist at den kan brukes trygt ved visse nivåer, som vi ikke overgår. I et slikt tilfelle kan vi godta et unntak av årsaker som:

  • Vi oppdager at en leverandør bruker en ingrediens som ikke er tillatt i noe som vi kjøper, og vi trenger et unntak til vi har endret sammensetningen og eliminert ingrediensen.
  • Vi kjøper et merke eller et produkt og finner ut at det inkluderer stoffer vi anser for ikke å være tillatt. Et unntak er dermed nødvendig til vi kan endre sammensetningen.
  • For registrerte produkter; et produkt har blitt omformulert for å eliminere stoffer som ikke er tillatt, men vi avventer godkjenning for den nye formelen fra gjeldende regulerende instans.

 • Ikke i alle tilfeller. Produkter som fremstilles av naturlige materialer kan inneholde flere allergener enn produkter som fremstilles av syntetiske materialer. For eksempel kan dufter som fremstilles av materialer med naturlig parfyme inneholde et høyere nivå av allergener enn dufter som primært fremstilles av syntetiske materialer.

 • Disse ingrediensene er vanlige bestanddeler i mange parfymer, spesielt de som er basert på eteriske oljer som sitrus-, blomster- og nåltreparfymer. Avhengig av den bestemte parfymen, kan sammensetningene våre inneholde enkelte av disse stoffene. Sikre nivåer som ikke fører til allergiske reaksjoner er fastsatt, og de er grunnlaget for IFRA-standardene som er etablert for alle 26 stoffene. I våre parfymer brukes disse stoffene ved lavest mulige konsentrasjoner i fremstillingen av parfymen. Nivåene er alltid under de sikre nivåene som er etablert i IFRA-standardene og i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis en eller flere av EU 26-allergene brukes, er hver av disse EU 26-allergenene tydelig angitt på produktetiketten i henhold til gjeldende lovgivning.

  Det finnes flere ulike nomenklaturer for disse allergenene. Nedenfor er navnene som vanligvis brukes i henhold til EUs kosmetikkdirektiv:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 og 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC eller Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (oak oss extract)
  •  Evernia furfuracea extract (treemoss extract)

 • Noen har allergi mot visse ingredienser. Hvis du har slike allergier, anbefaler vi at du tar kontakt med legen din for å rådføre deg. Du kan også ta kontakt med vår hjelpelinje for forbrukerprodukter før du bruker SC Johnsons produkter, så kan de hjelpe deg med å finne de produktene som passer best for deg. Du kan nå dem på 80 01 25 23.

 • Alle rengjøringsprodukter for hjemmet inneholder hudallergener. Hos SC Johnson passer vi på å bruke ingredienser med så små mengder av hudallergener at det er ytterst usannsynlig at de forårsaker en ny hudallergi eller utløser en allergisk reaksjon når de brukes som angitt.

 • Vi ønsker å være åpne om hva produktene våre inneholder, slik at folk kan ta de rette valgene for seg selv og familien. Hos SC Johnson passer vi på å bruke ingredienser med så små mengder av hudallergener at det er ytterst usannsynlig at de forårsaker en ny hudallergi eller utløser en allergisk reaksjon. Men på samme måte som for folk med matallergier, kan det å vite hvor en spesifikk ingrediens blir brukt påvirke produktvalget til de som har eksisterende hudallergier.

 • Det kan være vanskelig å utvikle et rengjøringsprodukt som både er effektivt og som ikke inneholder hudallergener. Det som er viktig er at våre rengjøringsprodukter ikke forårsaker eller fremkaller allergiske reaksjoner når de brukes som angitt.

 • Ftalater er faktisk en stor stoffgruppe med mange bruksområder. Vårt parfymeutvalg inkluderer ikke ftalater. I 2008 begynte vi å kreve fra leverandørene våre at de utelater ftalater i parfymene de leverer for bruk i SC Johnsons produkter.

 • Forskere, tilsynsmyndigheter og EU er alle enige om at det er usannsynlig at en ingrediensdose på mindre enn 0,01 prosent vil forårsake en reaksjon i produkter som skylles av. Dette nye åpenhetsinitiativet vil redegjøre for hudallergener ned til 0,01 prosent, det vil si samme standard som i EU.

 • Forbrukerne forteller oss at de elsker parfymer fordi de kan gjøre hjemmene så spesielle og personlige. De kan gi frisk luft, eller den nyvaskede atmosfæren mange ønsker. Vi fremstiller også produkter uten parfyme for de som foretrekker dem, men testing viser at størstedelen av forbrukerne vil ha parfymerte husholdningsprodukter.

 • Selv om SC Johnsons parfymeutvalg har ca. 1 300 ingredienser, er det viktig å huske at vi ekskluderer 2 000 andre vanlige ingredienser fordi de ikke oppfylte våre SC Johnson-standarder. En typisk oljebasert parfyme kan inneholde så mange som 50 ulike ingredienser, mens en kompleks parfyme kan blande 50 til 200 ingredienser. Ved å ha et utvalgt med hele 1 300 alternativer gis våre parfymeprodusenter rom for kreativitet, slik at de kan utvikle de fantastiske parfymene du forventer.

 • Som et familieselskap er det aller viktigste for oss helsen og sikkerheten til familiene som bruker SC Johnsons produkter. Det er grunnen til at vi var blant de første selskapene som gjorde spesifikk ingrediensinformasjon tilgjengelig for våre forbrukere. Det er også derfor vi fremdeles engasjerer oss for å ha en åpen kommunikasjon med forbrukerne om hvilke ingredienser som finnes i produktene våre. Vi jobber hardt med å velge ingredienser som familier kan føle seg trygge på. Ingrediensene blir evaluert i henhold til sin påvirkning på helse og miljø. Klikk her for vårt fulle synspunkt på ingrediens- og parfymeinformasjon.

 • I dagens verden blir vi stadig fortalt at vi alltid bør bruke helt naturlige produkter. Fra mat til klær til andre produkter, oppfatningen er at naturlige ingredienser kan være sunnere og bidra til å bevare ressurser og miljøet. Overraskende nok er ikke dette alltid tilfellet. Syntetiske motstykker er ikke giftigere enn sine naturlige sidestykker.

  Et eksempel er d-Limonene som finnes i mange materialer med naturlig parfyme og som er en bestanddel fra sitrusskall. d-Limonene kan gi hudallergier og være potensielt giftig for organismer i vannveier, avhengig av dosen. Mange andre naturlige parfymestoffer involverer samme fare. Mengden av d-Limonene i et appelsinskall er faktisk nok til å berettige klassifiseringen «Skadelig» som en fare for hudallergi i Den europeiske union OG advarselssymbolet «dødt tre og død fisk» for å være farlig for miljøet! Dette er samme merking som kreves og er på mange av etikettene på mange husholdningsprodukter som bruker syntetisk d-Limonene.

  Bør bruk av materialer med naturlig parfyme unngås fullstendig? Nei. Det bør heller ikke bruk av syntetiske ingredienser med tilsvarende eller bedre profiler. Forutsatt at en parfymeingrediens brukes i riktig konsentrasjon i et produkt, er det ikke noen problemer med å bruke produktet. Det samme gjelder for både naturlige og syntetiske ingredienser.

 • SC Johnson forstår at du bruker produktene våre i nærheten av mennesker, dyr og ting du er glad i. Det er grunnen til at vi arbeider så hardt med å evaluere ingrediensene basert på, delvis, deres på virkning på miljøet og helse, og at vi formidler dette åpent. Alle SC Johnsons produkter som er merket som «uparfymert» eller «inneholder ikke parfyme» inneholder ikke parfyme- eller duftstoffer. I et begrenset antall produkter som er merket som «uparfymert» er spesielt fremstilt parfyme brukt til å nøytralisere eventuell lukt fra produktets ingredienser for å fremstille et produkt uten lukt. Se seksjonen Parfyme på dette nettstedet for mer informasjon.

 • Vi utformer produktene våre slik at de oppfyller alle gjeldende lover og forskrifter. Disse omfatter alle europeiske forskrifter, inkludert:

  • Forbrukerbeskyttelseslover og -forskrifter som: Direktivet om forbrukerrettigheter (2011/83/EC); Direktivet om salg og garanti (99/44/EC); Prisindikasjonsdirektivet (98/6/EC); og Direktivet om villedende og sammenlignende reklame (2006/114/EC).
  • Forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012, som regulerer salg og bruk av biocidholdige produkter som brukes til å beskytte mennesker, dyr, materialer eller gjenstander mot skadelige organismer, som skadedyr eller bakterier. SC Johnson’s Biocidprodukter som selges i EU, omfatter aktive stoffer godkjent av European Chemicals Agency (ECHA).
  • FNs Globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), implementert av EUs klassifisering, merking og emballasje av stoffer og blandinger (CLP) forordning (EC) nr. 1272/2008.
  • Regelverket for registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) (EC) nr. 1907/2006, som fastsetter prosedyrer for innsamling og vurdering av opplysninger om egenskaper og farer for alle kjemiske stoffer, inkludert vaskemidler.
  • Forordning for vaskemidler (EC) No. 648/2004 og forordningen for kosmetikkprodukter (EC) nr. 1223/2009, som regulerer merking og produktsikkerhet for vaskemidler og kosmetikk.
  • Retningslinjer fra CIPAC, WHO , FAO, OECD, som er retningslinjer for plantevernmidler som er utstedt av Collaborative International Pesticides Analytical Council, Verdens helseorganisasjon, FNs mat- og landbruksorganisasjon, og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.
  • I tillegg til forskjellige lokale/regionale forskrifter gjeldende for individuelle medlemsstater i EU

 • En misvisende underskriftskampanje på nett som feilaktig knyttet et bilde til Windex, har fått forbrukere til å stille spørsmål om hvorvidt Windex testes på hunder. SC Johnson har aldri testet Windex på hunder. Les våre fakta om Windex og dyreforsøk her.

 • I enkelte tilfeller må vi dessverre gjøre det. Vi må overholde krav fra myndigheter, krav til sikkerhet og miljøkrav for våre produkter, og for enkelte produkter kreves testing i henhold til gjeldende lovgivning. Vi arbeider for å kunne oppfylle disse kravene samtidig som vi stadig minimerer testing på dyr. Vi er klar over at enkelte selskaper sier at de «ikke utfører testing på dyr», men dette stiller vi oss skeptiske til i og med at det ofte kreves i henhold til loven. Når et selskap sier at de ikke utfører testing, betyr det ikke at selve ingrediensene ikke har blitt testet. Hoveddelen av ingredienser som brukes i produkter vil ha vært testet for toksisitet. Enkelte selskaper omgår denne problemstillingen fordi råvarene de bruker er testet av leverandørene de kjøper dem fra, eller fra andre leverandører som disse leverandørene igjen bruker. Ærlighet og gjennomsiktighet i våre krav er viktig for oss i SC Johnson. Vi vil derfor ikke komme med vidtgående og forhastede krav som impliserer mer enn sannheten. Vi vet at enkelte kan velge å ikke kjøpe produkter fra SC Johnson på grunn av sitt engasjement for dette temaet. Vi håper imidlertid at du vil gi oss en sjanse, da vi fortsetter å være et av selskapene som arbeider hardt for å oppnå fremskritt innen dette området. Du kan lese mer om våre tanker rundt dette her.

 • Det er vårt utvalgsprogram for ingredienser. Vi opprettet vårt Greenlist-program i 2001 for å lage de best mulige produktene, samtidig som vi beskytter menneskers helse og miljøet. 

  Det inkluderer en fire-trinns evalueringsprosess for hver ingrediens der vi ser på dens potensielle innvirkning på menneskers helse og miljøet, slik at produktutviklere kan velge de beste ingrediensene for våre produkter. Bruken av alle våre ingredienser er lovlig, og de brukes ofte av andre firmaer. Men vi tar ytterligere skritt for å evaluere dem i henhold til våre egne høye standarder.

  Greenlist-programmet forutsetter en streng og kontinuerlig innsats for å samle inn de beste data om ingredienser og deres innvirkninger. Det har blitt gjennomgått av mange eksperter gjennom årene, samt i en ny fagfellevurdering i 2017.

  Du kan lære mer om SC Johnson Greenlist-programmet her.

 • Ikke nødvendigvis. «Naturlige» produkter eller husgeråd er ikke nødvendigvis tryggere, mer effektivt eller har et lavere innhold av allergener. Mange naturlige produkter gjennomgår begrenset eller ingen vitenskapelig testing sammenlignet med de omfattende toksikologiske studiene som selskaper som SC Johnson krever for sine produktsammensetninger.

 • Fargestoffer, konserveringsmidler og parfymer gir verdifulle fordeler. Fargestoffer kan være et viktig visuelt hjelpemiddel slik at du vet du bruker produktet du skal bruke. For produkter som stearinlys kan fargestoffer hjelpe deg med å matche en farge til hjemmets innredning. Konserveringsmidler hindrer vekst av bakterier mens produktet står på lagringshyller eller i hjemmet. De gjør så produktene varer lenger og yter bedre, uten at de blir ødelagt. Mange assosierer en frisk duft med et rent og innbydende hjem, og de ser spesifikt etter produkter som tilbyr denne egenskapen.

 • d-Limonene er et essensielt parfymestoff som destilleres fra oljen som utvinnes fra sitrusskall. Mange av våre parfymer inneholder små mengder d-Limonene. Det er bekymringer om bruken av d-Limonene fordi det kan i visse tilfeller gi hudsensitivitet eller allergier ved berøring. d-Limonene er en av EUs 26 allergener, som er en liste over vanlige parfymekomponenter som kan gi en hudreaksjon på personer som allerede er allergiske mot disse stoffene.

  Men i samsvar med IFRA-standardene krever vi at parfymeingredienser kun brukes i konsentrasjoner som er påvist å ikke føre til allergiske reaksjoner i personer som ikke er sensitive mot disse stoffene. Når d-Limonene brukes i et produkt, er dette tydelig angitt på ingredienslisten på etiketten for det relevante produktet, som påbudt i henhold til gjeldende lovgivning.

 • Glykoletere er en stoffgruppe. Selv om det er påvist at enkelte glykoletere kan forårsake reproduktive effekter, gjelder det ikke for hele stoffgruppen. SC Johnson tillater KUN parfymer med glykoletere som oppfyller standardene fra International Fragrance Association og våre egne SC Johnson-standarder. 

 • Parabener er en gruppe konserveringsmidler med utbredt bruk i kosmetiske produkter. Noen av parfymene våre inneholder små mengder av parabener for å bevare parfymen og sammensetningen. Selv om et lite antall personer har allergier mot konserveringsmidler, spiller de en svært viktig rolle. Uten konserveringsmidler ville mange produkter ikke vare lengre enn en uke eller to før de blir kontaminert av bakterier, mugg eller gjær. Vi anser det derfor som fornuftig å tilføre konserveringsmidler i minste effektive mengde. Vi bruker kun parabener som oppfyller standardene fra International Fragrance Association og våre egne SC Johnson-standarder.

 • Ftalater er faktisk en stor stoffgruppe med mange bruksområder. Vårt parfymeutvalg inkluderer ikke ftalater. I 2008 begynte vi å kreve fra leverandørene våre at de utelater ftalater i parfymene de leverer for bruk i SC Johnsons produkter.

 • I mange år ble musk til parfyme utvunnet fra kjertlene til moskushjorthanner. De siste tiårene har imidlertid syntetiske muskforbindelser erstattet naturlig musk av både etiske og økonomiske årsaker. Polysykliske forbindelser og nitromusk er to typer syntetiske muskforbindelser. SC Johnsons parfymer inneholder ikke nitromuskforbindelser, som har blitt satt i forbindelse med reproduktive effekter. Vi bruker polysykliske muskforbindelser (for eksempel galaxolid og tonalid) som er vanlige ingredienser i husholdningsprodukter og kosmetiske produkter. De er ikke klassifisert som toksiske eller bioakkumulerende, noe som betyr at de ikke er kjent for danne oppbygninger i miljøet.

  Når det er sagt, har nylige studier påvist disse polysykliske muskforbindelsene i prøver fra blod og morsmelk. Når vi mottar ny informasjon som dette, er vi svært omhyggelige i vår vurdering av en ingrediens. Så langt foreligger det ingen vitenskapelig indikasjon på negative effekter fra polysykliske muskforbindelser ved nivåene i våre parfymer. Hvis det dukker opp ny vitenskapelig informasjon, vil vi evaluere denne informasjonen på samme måte som vi gjør for alle våre ingredienser. Hvis vi anser det som passende, vil vi foreta endringer i vårt parfymeutvalg.