Salt la conţinutul principal

SUBSTANȚE

INTERZISE

PRINCIPII PRIVIND RESTRICȚIILE ȘI UTILIZAREA

SC Johnson a creat o listă cu ingredientele care nu sunt permise. Listă este denumită lista “substanțelor interzise”. Aceasta conține peste 200 de materii prime unice din aproximativ 90 de categorii de materiale și peste 2.400 de ingrediente pentru parfum. 

Toate aceste materiale îndeplinesc cerințele legale și de reglementare — și sunt utilizate adesea de către competitori. Însă ele pur și simplu nu întrunesc standardele SC Johnson.

Unele ingrediente ajung pe listă foarte repede, cum ar fi PVC (policlorura de vinil). Altele necesită o evaluare mai extinsă legată de expunerea potențială și considerentele privind riscurile pentru produse. Lista substanțelor interzise este revizuită periodic pentru a asigura includerea oricărei noi descoperiri științifice sau a oricăror modificări ale politicilor și reglementărilor guvernamentale. 

Deși depunem eforturi pentru a evita utilizarea substanțelor interzise în produsele SC Johnson, ocazional, apar situații în care nu le putem evita. Acest lucru se întâmplă, de obicei, pentru că nu există o alternativă disponibilă care să ofere aceeași performanță sau să îndeplinească cerințele procesului de fabricare sau pentru că opțiunile disponibile sunt prea restrictive din punct de vedere al costului.

În aceste cazuri foarte rare poate fi aprobată o excepție privind utilizarea substanței, însă excepțiile menționate sunt rare și sunt revizuite la fiecare doi ani la cel mai înalt nivel al organizației.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (amestec 3:1) > 15 ppm total ingrediente active în produse lichide sau > 50 ppm în solide
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Vopsele pe bază de benzidine
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Anumiți retardanți de foc brominați, printre care PBB, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Săruri de crom, cu excepția formelor metalice insolubile
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl și monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl și monomethyl ether acetate
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury și compuși pe bază de mercur
 • Multiple substanțe care sunt perfluorurate sau puternic fluorurate, inclusiv PTFE (de ex. Teflon), Zonyls, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols și perfluorinated alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel și compuși pe bază de nichel
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) și sărurile acestuia
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Ulei de palmier care nu provine din surse sustenabile
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate și orice chimicale PFOS, de ex. fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Microgranule din plastic
 • Phosphates > 0,1% (ca P); > 0,5% (ca P) pentru produsele care nu sunt pentru curățat (nu sunt concepute pentru expunerea în canalizare), cu excepția compușilor de zinc insolubili sau formelor metalice
 • Phoxim
 • Phthalates inclusiv (dar fără a se limita la) BBP, DEHP, DBP și DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%; nitrit total > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 și D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, cu excepția formelor insolubile nerelevante