Prejsť na hlavný obsah

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Máte nejakú otázku? Tu nájdete niektoré z bežných otázok a ďalšie informácie.

Zobraziť všetky najčastejšie otázky

 • Chápeme, že naše produkty používate v blízkostí osôb, zvierat a vecí, ktoré máte radi. Znamená to, že chceme, aby ste mali k dispozícii všetky informácie potrebné na prijatie toho najlepšieho rozhodnutia pre vašu rodinu.

 • Na začiatku sú potreby spotrebiteľov alebo inovácia, o ktorej si myslíme, že by sa vám mohla páčiť. Získavame informácie od spotrebiteľov, predajcov, dodávateľov ap. Potom sa začína fáza vytvárania produktu, čo znamená zamyslenie sa nad tým, ako sa produkt bude používať, ako by mal fungovať, životnosť potenciálneho produktu a ďalšie faktory. Použitím vlastného, interne vyvinutého klasifikačného systému s názvom SC Johnson Greenlist začnú vedci pracovať na výbere prísad/zložiek, ktorým môžu rodiny dôverovať – vykonajú ich hodnotenie z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a zdravie človeka. Po pripravení produktu, ktorý spĺňa ustanovenia noriem týkajúcich sa účinnosti a kvality, začne náš výrobný tím s jeho výrobou v súlade so stanovenými špecifikáciami a produkt znova absolvuje testovanie kvality.

  Naším konečným cieľom je poskytnúť vám produkt, ktorému môžete dôverovať a ktorý vychádza z našej tradície inovácií a maximálnej kvality. Ďalšie informácie o uvádzanom procese Greenlist získate po kliknutí sem.

 • Keď sme prvý raz uviedli na verejnosť náš program zverejňovania zložiek, chceli sme používať systém jednoduchých názvov – Medzinárodnú nomenklatúru kozmetických zložiek (INCI) – vzhľadom na jej jednoduchosť. Ide o výrazy, na ktoré ste navyknutí z obalov mejkapu a produktov osobnej starostlivosti, a preto si myslíme, že pre väčšinu ľudí sú zrozumiteľné.

  Keďže však nomenklatúra INCI sa špecificky vzťahuje na priemysel produktov na osobnú starostlivosť, niektoré zložky, ktoré používame, sa v zozname INCI nenachádzajú. V takých prípadoch použijeme slovník zložiek zaužívaný v americkom priemysle produktov pre domácnosť. Cez asociáciu združujúcu výrobcov špeciálnych spotrebných produktov (Consumer Specialty Products Association – CSPA) sme sa zúčastnili na priemyselnej spolupráci na stanovenie tejto nomenklatúry.

  Výsledok: názvy našich zložiek predstavujú kombináciu globálnej nomenklatúry INCI a amerického slovníka CSPA. V mnohých prípadoch sa prekrývajú, ale tam, kde k tomu nedochádza, sa snažíme používať názov, ktorý sa používa v našej priemyselnej oblasti najčastejšie alebo ten, ktorému spotrebitelia najlepšie porozumejú. Príkladom je voda a náš názov pre ňu v prípade, keď sa používa ako zložka. Výraz podľa INCI je „aqua“. Postupujeme podľa slovníka CSPA a nazývame ju jednoducho vodou.

 • Pamätajte na to, že všetky materiály sú chemikálie – chemikálie sú základné stavebné jednotky všetkého vrátane potravín, odevov a vzduchu, ktorý dýchame. Napríklad voda je zlúčenina vodíka a kyslíka (H2O) a vzduch je tvorený látkami nitrogen, oxygen, carbon dioxide a ďalšími plynmi. V prírode sa taktiež vyskytujú chemikálie, ktoré sú jedovaté (napríklad arzén a kyanid). Dôležité je to, že syntetická zložka je niekedy z mnohých dôvodov lepšou voľbou (aj z hľadiska udržateľnosti). Napríklad používanie prírodných surovín, ktoré sú vzácne (santalové drevo), môže viesť k ich úplnému spotrebovaniu. Používanie syntetického materiálu, ktorého dostupnosť je prakticky nekonečná, môže byť zodpovednejšie. Spoločnosť SC Johnson používa prírodné zložky, ale iba vtedy, ak spĺňajú naše interné štandardy.

 • Dôležité sú obidva faktory, kľúčom je však množstvo. Pozrite sa na to takto: Asi väčšina z nás bude súhlasiť s tým, že voda je neškodná chemikália. Aj voda však môže mať smrteľné následky, ak jej vypijete príliš veľa. Dôležitou súčasťou vývoja produktu je výber správnej chemikálie na dosiahnutie cieľa so súčasným minimálnym požadovaným percentom kľúčových zložiek na dosiahnutie požadovaného výsledku.

 • Niektoré chemikálie, napríklad azbest a arzén, sú veľmi nebezpečné alebo toxické. Je však potrebné pripomenúť, že každá chemikália vykazuje určitý stupeň toxicity. Ako príklad uvedieme stolovú soľ alebo sodium chloride. V prípade uvážlivého používania dáva stolová soľ jedlám lepšiu chuť. Ak ju však budete konzumovať v nadmernom množstve, stolovú soľ bude možné považovať za jeden z faktorov vysokého krvného tlaku. Je teda toxická? Odpoveď je táto: Stolová soľ MÔŽE BYŤ toxická v prípade jej nadmernej konzumácie. Ak ju však budete používať uvážlivo, toxická NIE JE. Dôležité je používané množstvo, teda dávka.

 • Správna otázka – určite raz budete svedkami tejto diskusie, pretože sa vzťahuje na zákony a nariadenia týkajúce sa chemikálií. „Nebezpečenstvo“ je vlastnosť zložky. Nebezpečenstvo stolovej soli napríklad spočíva v tom, že môže prispievať k vysokému krvnému tlaku. „Riziko“ vyjadruje PRAVDEPODOBNOSŤ, že k nebezpečenstvu dôjde. Ak použijeme ako príklad stolovú soľ, riziko vysokého krvného tlaku bude nízke v prípade, ak budete stolovú soľ konzumovať uvážlivo. Znamená to, že riziko je stupeň nebezpečenstva týkajúceho sa zložky A dávky, ktorú človek požije – t. j. objem a dĺžka expozície v čase. Niektorí ľudia namietajú, že zložky s akýmkoľvek podielom nebezpečenstva sú škodlivé. Nebezpečenstvá je však vždy možné jednoducho riadiť (ako príklad môže slúžiť stolová soľ).

  V spoločnosti SC Johnson pristupujeme k veciam z pozície možného rizika. To znamená:

  •  Zabezpečenie toho, že zložky s nebezpečnými vlastnosťami sa používajú v bezpečných úrovniach a zachováva sa čo najnižšia koncentrácia vzhľadom na danú činnosť (v súlade s miestnymi zákonmi).

  •  Tvorba produktov tak, aby pôsobili rýchlo s cieľom obmedziť použité množstvo a trvanie expozície.

  •  Vytváranie obalov minimalizujúcich expozíciu (napríklad produkt, ktorý môže spustiť kožnú alergiu, je zabalený v nádobe zabezpečenej proti únikom).

  •  Tvorba sprejov minimalizujúcich inhaláciu (napríklad generovanie väčších kvapiek tak, aby dopadali na povrch, ktorý čistíte, namiesto ich uvoľňovania do vzduchu.

  •  Poskytovanie jasných pokynov na štítkoch na zabránenie nesprávnemu používaniu, ktoré môže zvyšovať riziko súvisiace s používaním produktu. Štítky majú svoj význam – nikdy si ich nezabudnite prečítať a dodržiavať na nich uvedené pokyny.

 • Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi na zabezpečení hodnotenia zložiek v našich vôňach z hľadiska bezpečnosti pre zdravie ľudí a vplyvu na životné prostredie. Spĺňame regulačné požiadavky krajín, v ktorých pôsobíme, ako aj normy stanovené Medzinárodnou asociáciou pre vonné látky (IFRA).

  V spoločnosti SC Johnson sme kontrolu zložiek vôní posunuli o krok ďalej. Hodnotíme ich nielen na základe štandardov asociácie IFRA, ale aj podľa vlastných štandardov. Najskôr používame zoznam asociácie IFRA a potom postupujeme podľa vlastných interných požiadaviek. Tieto interné požiadavky sa môžu zameriavať na rovnaké kritériá ako asociácia IFRA (napríklad karcinogénnosť, mutagénnosť alebo reprodukčná toxicita), v spoločnosti SC Johnson však môžeme zvoliť odlišný uhol pohľadu na danú zložku. V niektorých prípadoch sa môžeme zamerať aj na ďalšie faktory, napríklad dôveru spotrebiteľov v niektoré zložky alebo iné vedecké stanoviská.

 • Nie. Za niektorých špecifických okolností umožňujeme použitie nepovolenej zložky, no vo všeobecnosti však aplikujeme časové obmedzenie jej používania. Tieto výnimky však nie je jednoduché získať. Najskôr je potrebné predložiť žiadosť vedúcemu pracovníkovi pre globálnu produktovú bezpečnosť a environmentálne záležitosti s vysvetlením, prečo sa daný krok požaduje, a s navrhovaným dátumom skončenia používania. V prípade schválenia sa vyžaduje ďalšie schválenie od vrchného vedúceho pracovníka pre oblasť udržateľnosti.

 • Najskôr je potrebné uviesť, že ak sa výnimka udelí, dôvod je ten, že (okrem skutočnosti, že v spoločnosti SC Johnson môžeme mať o danej zložke pochybnosti) podľa dostupných dôkazov sa daná zložka na určitých úrovniach, ktoré neprekročíme, môže používať bezpečným spôsobom. V takom prípade môžeme udeliť výnimku z dôvodov, ktoré sú napríklad tieto:

  • Zistíme, že dodávateľ pridáva nepovolenú zložku do produktu, ktorý kupujeme a dočasne potrebujeme výnimku – dovtedy, kým sa zloženie príslušným spôsobom nezmení.
  • Získame značku alebo produkt a zistíme, že obsahuje materiály, ktoré považujeme za nepovolené látky, čo znamená, že až do zmeny zloženia bude nevyhnutné schváliť výnimku.
  • V prípade registrovaných produktov sa zmenilo zloženie produktu tak, aby sa eliminoval nepovolený materiál, zatiaľ však čakáme na schválenie nového zloženia od príslušného regulačného úradu.

 • Nie vždy. Produkty vyrobené z prírodných materiálov môžu obsahovať viac alergénov než produkty zo syntetických materiálov. Napríklad vône vyrobené z prírodných vonných látok môžu obsahovať vyšší podiel alergénov než vône vyrobené z primárne syntetických materiálov.

 • Tieto zložky sú bežnou súčasťou mnohých vôní – najmä tých, ktoré sú založené na esenciálnych olejoch, ako sú citrusové, kvetové a borovicové vône. V závislosti od konkrétnej vône môžu naše zloženia obsahovať určitý podiel týchto materiálov. Bezpečné úrovne, ktoré nemajú alergické účinky, sú už stanovené a tvoria základ štandardov IFRA vypracovaný pre všetkých 26 materiálov. Naše vône obsahujú tieto materiály s najnižšími koncentráciami, ktoré je možné použiť na vytvorenie vône, a ich úrovne sú vždy nižšie než bezpečné úrovne uvádzané v štandardoch IFRA a v príslušných zákonoch. Ak sa používa niektorý z 26 alergénov označených smernicou EÚ, každý z nich sa podľa zákonných požiadaviek jednoznačne uvádza na štítku produktu.

  Keďže existuje množstvo rôznych nomenklatúr pre tieto alergény, nižšie uvádzame ich bežné názvy podľa smernice EÚ o kozmetických produktoch:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 a 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC alebo Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (extrakt z lišajníka)
  •  Evernia furfuracea extract (extrakt z bradatca srstnatého)

 • Niektorí jednotlivci sú alergickí na určité zložky. Ak trpíte takými alergiami, odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho lekára a prekonzultovali to. Pred použitím produktov spoločnosti SC Johnson môžete tiež kontaktovať našu zákaznícku linku pomoci, kde vám jej zamestnanci pomôžu určiť, ktoré z produktov by boli pre vás vhodné. Môžete sa na ňu obrátiť na čísle 02/4464 4564-6.

 • Všetky čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujú kožné alergény. V spoločnosti SC Johnson dbáme na to, aby sme používali prísady s kožnými alergénmi len v takých nízkych množstvách, aby bolo pri ich používaní podľa pokynov veľmi nepravdepodobné, že sa vyvinie nová kožná alergia alebo spustí kožná alergická reakcia.

 • Prijali sme záväzok otvorene hovoriť o zložení svojich výrobkov, aby sa ľudia mohli správne rozhodnúť pre seba samých i pre svoje rodiny. Spoločnosť SC Johnson dbá na to, aby používala prísady s kožnými alergénmi len v takých nízkych množstvách, aby bolo veľmi nepravdepodobné, že sa vyvinie nová kožná alergia alebo spustí kožná alergická reakcia. Podobne ako pri alergiách na jedlo však pre ľudí s kožnými alergiami môže povedomie o obsahu určitej prísady ovplyvniť výber výrobku.

 • Vývoj čistiaceho prostriedku, ktorý je účinný a zároveň neobsahuje žiadne kožné alergény, môže byť dosť zložitý. Je však dôležité zaručiť, aby naše čistiace prostriedky pri používaní podľa pokynov nespôsobovali ani nevyvolávali alergické reakcie.

 • Phthalates tvoria veľkú skupinu zložiek s veľmi širokým okruhom používania. Naša paleta vôní nezahŕňa látky phthalates. V roku 2008 sme od našich dodávateľov začali požadovať, aby z vôní dodávaných do produktov od spoločnosti SC Johnson úplne vylúčili látky phthalates.

 • Vedci, regulačné orgány i Európska únia sa zhodujú v tom, že je nepravdepodobné, aby dávka prísady čistiacich prostriedkov nižšia než 0,01 percenta vyvolala reakciu. V rámci tejto novej transparentnej iniciatívy budeme zverejňovať používané kožné alergény už pri obsahu 0,01 percenta, čo je rovnaká norma, ako používa Európska únia.

 • Spotrebitelia vône majú radi pre to, lebo do veľkej miery prispievajú k špecifickej atmosfére domova. K dispozícii majú možnosť osvieženia vzduchu alebo vytvorenia pocitu čistého domova, ktorý mnohí vyžadujú. Pre ľudí, ktorí to požadujú, vyrábame aj produkty bez obsahu vône, väčšina ľudí však preferuje parfumované produkty pre domácnosť.

 • Paleta vôní spoločnosti SC Johnson obsahuje približne 1 300 zložiek – je však potrebné uvedomiť si, že sme vyradili ďalších 2 000 bežne používaných zložiek z dôvodu, že nespĺňali vlastné štandardy spoločnosti SC Johnson. Typická olejová vôňa môže obsahovať približne 50 rôznych zložiek – komplexná vonná zmes ich obsahuje 50 až 200. Paleta s 1 300 zložkami dáva našim parfumérom veľký priestor na kreativitu, vďaka ktorej môžu vyvíjať očarujúce vône, ktoré od nás očakávate.

 • Pre nás ako pre rodinnú spoločnosť má zdravie a bezpečnosť rodín, ktoré používajú produkty od spoločnosti SC Johnson, absolútnu prioritu. To je ten pravý dôvod, pre ktorý sme sa stali jednou z prvých spoločností, ktoré sprístupňujú informácie o špecifických zložkách spotrebiteľom, a pre ktorý zastávame pozíciu transparentnej komunikácie so spotrebiteľmi o zložkách, ktoré sa v našich produktoch nachádzajú. Snažíme sa vyberať zložky, ktorým rodiny môžu dôverovať – hodnotíme ich na základe ich vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o našom postoji k zverejňovaniu informácií o zložkách a vôňach, kliknite sem.

 • V dnešnej dobe stále hlasnejšie počúvame úvahy o tom, že by sme neustále mali používať prírodné materiály. Bez ohľadu na to, či ide o potraviny, odevy alebo iné produkty, existuje jeden argument, že prírodné zložky sú zdravšie alebo že tento prístup pomáha zachovať zdroje a chrániť životné prostredie. Prekvapivo to však nemusí byť vždy pravda. Syntetické alternatívy v skutočnosti často nie sú toxickejšie než ich prírodné protistrany.

  Ako príklad môže slúžiť látka d-Limonene, ktorá sa nachádza v mnohých materiáloch – prírodných vonných látkach, a je súčasťou citrusovej kôry. d-Limonene môže spôsobovať kožné alergie a vo vodných tokoch (v závislosti od dávky) môže byť toxický pre organizmy. Mnohé ďalšie prírodné vonné zložky sú typické podobným nebezpečenstvom. Množstvo látky d-Limonene v pomarančovej kôre postačuje na to, aby sa naň vzťahovala klasifikácia „Škodlivý“ (nebezpečenstvo kožných alergií) v štátoch EÚ a symbol „mŕtveho stromu a ryby“ ako symbol nebezpečného produktu pre životné prostredie! Ide o rovnaké označovanie, aké sa vyžaduje a je uvedené na nálepkách mnohých produktov pre domácnosť obsahujúcich syntetickú látku d-Limonene.

  Malo by sa teda celkom upustiť od používania prírodných vonných látok? Nie. To však platí aj pre používanie syntetických zložiek s podobnými alebo lepšími profilmi. Ak sa vonná zložka v produkte používa s príslušnou koncentráciou, jej používanie neznamená žiadny zásadný problém. To platí pre prírodné aj syntetické materiály.

 • Spoločnosť SC Johnson chápe, že naše produkty používate v blízkostí osôb, zvierat a vecí, ktoré máte radi. To je dôvod, pre ktorý sa snažíme hodnotiť naše zložky – čiastočne podľa ich vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, a informujeme o nich otvoreným spôsobom. Žiadne produkty od spoločnosti SC Johnson, ktoré sú označené ako „bez vône“, neobsahujú vône ani vonné zložky. V obmedzenom počte produktov označených ako „neparfumované“ sa používa špecificky vytvorená vôňa, ktorá eliminuje pach zloženia produktu, výsledkom čoho je produkt, ktorý nemá žiadnu vôňu. Ďalšie informácie nájdete v časti tejto lokality s názvom Vône.

 • Naše produkty navrhujeme a vytvárame tak, aby spĺňali všetky platné zákony a nariadenia. Platí to aj pre všetky nariadenia platné pre celú Európu vrátane nasledujúcich:

  • právne predpisy na ochranu spotrebiteľa ako: smernica o právach spotrebiteľa (2011/83/ES), smernica o predaji a zárukách (99/44/ES), smernica o označovaní cien (98/6/ES) a smernica o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114/ES);
  • nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012, ktoré upravuje predaj a používanie biocídnych výrobkov používaných na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov proti škodlivým organizmom (napr. škodcom alebo baktériám); biocídne výrobky spoločnosti SC Johnsons predávané v EÚ obsahujú aktívne látky schválené Európskou chemickou agentúrou (ECHA);
  • globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)’ Organizácie Spojených národov vykonaný nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ES) č. 1272/2008;
  • nariadenie REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (ES) č. 1907/2006, ktoré ustanovuje postupy pre zber a hodnotenie informácií o vlastnostiach a nebezpečenstvách všetkých chemických látok vrátane čistiacich prostriedkov;
  • nariadenie o detergentoch (ES) č. 648/2004 a nariadenie o kozmetických výrobkoch (ES) č. 1223/2009, ktoré upravujú označovanie a bezpečnosť detergentov a kozmetických výrobkov.
  • smernice CIPAC, WHO, FAO, OECD, ktoré sú smernicami, ktoré upravujú pesticídne výrobky, vydané radou Collaborative International Pesticides Analytical Council, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj;
  • okrem rôznych miestnych a regionálnych nariadení platných v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 • V niektorých prípadoch to je – bohužiaľ – nevyhnutné. Je nevyhnutné postupovať podľa vládnych, bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek na naše produkty – a v prípade niektorých produktov je testovanie nevyhnutné – pracujeme však na spôsoboch plnenia týchto požiadaviek so súčasnou minimalizáciou podielu testovania na zvieratách. Vieme, že niektoré spoločnosti tvrdia, že testovanie na zvieratách nevykonávajú, k týmto tvrdeniam sme však skeptickí, pretože testovanie na zvieratách sa často vyžaduje zo zákona. Ak spoločnosť tvrdí, že testovanie nevykonáva, neznamená to, že jednotlivé zložky produktov neboli testované na zvieratách – väčšina zložiek v produktoch sa testuje na toxicitu. Niektoré spoločnosti obchádzajú tento problém tým, že suroviny testujú dodávatelia, od ktorých spoločnosť nakupuje, alebo sa využíva reťazec dodávateľov, v rámci ktorého niektorý z dodávateľov testovanie vykonáva. Jedným zo záväzkov spoločnosti SC Johnson je čestný a transparentný obsah našich vyhlásení. Preto nechceme predkladať ohromujúce vyhlásenia, ktoré naznačujú viac, než je skutočná pravda. Sme si vedomí toho, že niektorí ľudia sa po prečítaní tejto témy rozhodnú nekupovať produkty od spoločnosti SC Johnson. Pevne však dúfame, že nám dáte šancu, pretože sme jednou zo spoločností, ktorá v tejto oblasti vynakladá mimoriadne úsilie o dosiahnutie ďalších pokrokov. Ďalšie informácie o tejto oblasti nájdete tu.

 • Je to náš program na výber zložiek. Program Greenlist sme vyvinuli už v roku 2001, aby nám pomohol vytvoriť najlepšie produkty a zároveň chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. 

  Zahŕňa štvorstupňový proces hodnotenia každej zložky z hľadiska potenciálneho vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie s cieľom pomôcť vývojárom produktov pri výbere najlepších zložiek pre naše produkty. Všetky zložky, ktoré kontrolujeme, sú legálne a sú často používané inými spoločnosťami. Robíme však ďalšie opatrenia, aby sme ich ohodnotili podľa našich vlastných vysokých štandardov.

  Program Greenlist je založený na dôslednom a nepretržitom úsilí zhromažďovať najlepšie údaje o zložkách a ich možnom vplyve. V priebehu rokov ho preskúmali mnohí odborníci vrátane hodnotenia novými odborníkmi v odvetví v roku 2017.

  Viac informácií o programe Greenlist spoločnosti SC Johnson nájdete tu.

 • Nie vždy. „Prírodné“ alebo domáce produkty nemusia byť nevyhnutne bezpečnejšie, účinnejšie alebo s menším podielom alergénov. Mnohé prírodné produkty v skutočnosti podstupujú len obmedzené alebo žiadne vedecké testovanie v porovnaní s rozsiahlymi toxikologickými hodnoteniami, ktoré spoločnosti ako SC Johnson vyžadujú pre svoje produktové zloženia.

 • Farbivá, konzervačné látky a vône prinášajú významné výhody. Farbivá môžu predstavovať významný vizuálny indikátor, ktorý používateľa uistí, že používa produkt, ktorý skutočne použiť chcel. V prípade produktov, akými sú sviečky, môže farbivo slúžiť ako pomôcka na prispôsobenie farby sviečky charakteru vášho domova. Konzervačné látky zabraňujú rastu mikróbov v produkte uloženom na polici v domácnosti, vďaka čomu produkt dlhšie vydrží a zvýši sa jeho účinnosť bez toho, aby sa pokazil. Mnoho ľudí spája čerstvú vôňu s čistým a príjemným domovom a z tohto dôvodu vyhľadávajú produkty, ktoré túto pridanú hodnotu ponúkajú.

 • d-Limonene je esenciálna vôňa destilovaná z oleja z citrusovej kôry. Mnohé z našich vôní obsahujú malé množstvo látky d-Limonene. Existujú určité pochybnosti týkajúce sa používania látky d-Limonene, ktorá môže niekedy spôsobovať kožnú precitlivenosť alebo kontaktné alergie. Látka d-Limonene je jedným z 26 alergénov označených smernicou EÚ, ktorý predstavuje zoznam bežných komponentov vôní, ktoré môžu potenciálne spôsobovať kožné reakcie u ľudí, ktorí už na tieto materiály alergickí sú.

  V súlade so štandardmi IFRA však požadujeme, aby sa zložky vôní používali výlučne s koncentráciou, ktorá u ľudí alergických na tieto materiály neviedla k žiadnym alergickým reakciám. V súlade so zákonnými požiadavkami platí, že ak sa látka d-Limonene používa, je táto skutočnosť jasne uvedená v zozname zložiek na štítku príslušného produktu.

 • Glycol ether predstavuje skupinu zložiek. U niektorých látok glycol ether bolo dokázané, že spôsobujú reprodukčné poškodenia – čo však neplatí o celej tejto skupine zložiek. Spoločnosť SC Johnson používa IBA tie vône s obsahom látok glycol ether, ktoré spĺňajú štandardy Medzinárodnej asociácie pre vonné látky a vlastné štandardy spoločnosti SC Johnson. 

 • Parabens tvoria skupinu konzervačných látok, ktoré sa často používajú v kozmetickom priemysle. Niektoré z našich vôní obsahujú malé množstvá látok parabens na ochranu samotnej vône a jej zloženia. Keďže malé percento ľudí trpí alergiami na konzervačné látky, táto látka zohráva významnú úlohu. Bez nich by mnohé produkty nevydržali dlhšie než jeden alebo dva týždne bez toho, aby sa následne nekontaminovali baktériami, plesňami alebo kvasinkami. Sme presvedčení, že pridávanie konzervačných látok v minimálnom účinnom množstve má zmysel. Používame IBA tie látky parabens, ktoré spĺňajú štandardy Medzinárodnej asociácie pre vonné látky a vlastné štandardy spoločnosti SC Johnson.

 • Phthalates tvoria veľkú skupinu zložiek s veľmi širokým okruhom používania. Naša paleta vôní nezahŕňa látky phthalates. V roku 2008 sme od našich dodávateľov začali požadovať, aby z vôní dodávaných do produktov od spoločnosti SC Johnson úplne vylúčili látky phthalates.

 • Po mnohé roky sa pižmo do vôní získavalo zo žliaz samca kabara pižmového. V priebehu minulých desaťročí boli prírodné pižmá nahradené syntetickými pižmami (z etických a ekonomických dôvodov). Dvoma typmi syntetických pižiem sú polycyklické pižmo a nitropižmo. Vône od spoločnosti SC Johnson neobsahujú nitropižmá, o ktorých je známe, že spôsobujú reprodukčné problémy. Používame však polycyklické pižmá (napríklad produkty Galaxolide a Tonalide), ktoré sa bežne používajú v produktoch pre domácnosť a kozmetických prípravkoch, a nie sú klasifikované ako jedovaté alebo bioakumulačné (t. j. nehromadia sa v životnom prostredí).

  Napriek tomu podľa niektorých novších štúdií boli tieto polycyklické pižmá zistené vo vzorkách krvi a materského mlieka. Keď zistíme nové informácie, ako sú tieto, postupujeme mimoriadne pozorne počas analýzy danej zložky. Je však potrebné uviesť, že zatiaľ nie sme svedkami žiadnej vedeckej indikácie nežiaducich vplyvov polycyklických pižiem na ich úrovniach používaných v našich vôňach. Ak – rovnako ako v prípade všetkých našich zložiek – získame nové vedecké informácie o polycyklických pižmách, vedecky ich zhodnotíme a ak to je vhodné, vykonáme zmeny našej palety vôní.